Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident České lékařské komory rozeslal českým lékařům dopis, v kterém shrnuje situaci, vzniklou v českém zdravotnickém systému v souvislosti s pandémií onemocnění COVID-19. Přinášíme část dopisu, která se týká některých problémů, které v této souvislosti vznikly, a navrhovaných řešení.

Rozvolňování protiepidemických opatření v České republice pokračuje a v jeho rámci se zdravotnická zařízení snaží obnovit svůj standardní provoz. Nutnost dodržovat zpřísněná hygienická pravidla nám však bude práci komplikovat a provoz prodražovat ještě dlouho.

Vytvořte si zásoby ochranných prostředků a dezinfekce nejméně na měsíc

   Dne 30. dubna byl ukončen letecký most z Číny, jehož prostřednictvím byla zajišťována podstatná část dodávek osobních ochranných prostředků pro zdravotnická zařízení. S dodávkami skončilo též ministerstvo zdravotnictví. Některé kraje sice ještě část svých zásob poskytly zdarma i soukromým lékařům, ale v zásadě již platí, že si poskytovatelé zdravotních služeb musí ochranné prostředky pro sebe a své zaměstnance shánět a kupovat sami za tržní ceny.

   Na základě žádosti některých krajů upozorňuji na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (Mz ČR čj.: MZDR 20025/2020-1/OKP) ze dne 18.5.2020, kterým jsou poskytovatelé zdravotních služeb vyzýváni k tomu, aby si vytvořili zásoby ochranných prostředků, dezinfekce a dalšího nutného vybavení minimálně v rozsahu měsíční spotřeby v době trvání nouzového stavu, a to nejpozději do konce srpna 2020 tak, aby byli připraveni na případnou druhou vlnu pandemie.

   Situaci není radno podceňovat, neboť právě zdravotníci jsou infekcí nejpostiženější skupinou pracovníků, když 11 % všech potvrzených případů Covid-19 bylo právě mezi námi. Vzhledem k tomu, že zdravotníci tvoří cca. 2 % populace, je tedy u nás riziko nákazy cca. 5x vyšší než u zbytku populace.

Covid-19 jako nemoc z povolání

Aktuální situace výskytu Covid-19 mezi zdravotníky v je v ČR následující.

K 23. 5. 2020 bylo infekcí Covid-19 nakaženo:

- celkem 187 lékařů, z nichž se již 148 vyléčilo

- celkem 408 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 298 a 2 bohužel v souvislosti s touto infekcí zemřely

- celkem 17 laborantů

- celkem 21 lékárníků a farmaceutů

- celkem 306 ostatních zdravotníků

   Z celkového počtu cca 8 900 prokázaných případů bylo 939 mezi zdravotníky.

   Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 189, řidiči 135, sociální pracovníci 96, policisté 82, hasiči a záchranáři 56, vojáci 28.

   Ukazuje se, že s odkazem na nevyhovující předpisy, které s infekcí typu Covid-19 nepočítají, bude mít velké množství nakažených zdravotníků problém s uznáním nákazy za nemoc z povolání. Představenstvo ČLK proto schválilo usnesení, že komora poskytne právní podporu všem zdravotníkům, kteří budou mít tento problém. Lékařská komora samozřejmě také podporuje snahu odborových organizací zajistit spravedlivé vyplacení odměn všem zdravotníkům, kteří pracovali nebo pracují v riziku infekce Covid-19.

   Parlament schválil rozhodnutí vlády zvýšit od června platbu za tzv. státní pojištěnce z 1 067,- Kč na 1 567,- Kč měsíčně. Díky tomu získají zdravotní pojišťovny ještě letos od státu 20 miliard korun. To by mělo vyrovnat část ztrát způsobených propadem ekonomiky i rozhodnutími vlády podpořit živnostníky a část podnikatelům prominutím plateb zdravotního pojištění. Pojišťovny peníze mají a mohou tak bez ohledu na pokles prováděných zákroků a vyšetření zaplatit zdravotnickým zařízením v letošním roce tolik, jako by žádná coronavirová krize nebyla. 

(...)

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK


25.05.2020