Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronarové pandemii

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronarové pandemii

Vzhledem k pandemii koronavirové infekce SARS-CoV-2 vydala řada odborných společností České lékařské společnosti (ČLS JEP) stanoviska a doporučení, která se týkají specifické problematiky péče o pacienty (včetně případných úprav farmakoterapie v souvislosti s koronarovou infekcí) v rámci různých lékařských oborů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede evidenci těchto dokumentů a umožňuje přístup k jejich fulltextům, které prostřednictvím stránek MZ ČR zprostředkujeme i na našem webu.  

Stanoviska a doporučení jednotlivých odborných společností ČLS JEP jsou dostupná zde.

Na stránkách MZ ČR není obsaženo stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP; tento dokument zpřístupňujeme zde.