Ichthyo Care (ichthammolum): profil kosmetického prostředku

Do klinické praxe jsou uváděny stále nové postupy, jsou vyvíjena stále nová léčiva a nové technologie posouvají možnosti léčby. Přesto se i dnes stále používají, a se značným terapeutickým úspěchem, látky, jejichž historie v medicíně se začala psát již před staletími. Takovou léčivou látkou, s oblibou používanou v dermatologických přípravcích jak magistraliter připravovaných, tak vyráběných farmaceutickými firmami, je ichthyol (ichthamol).

Vznik a používání této látky má dlouhou historii. V oblasti dnešního jižního Německa a severní Itálie docházelo v průběhu vývoje naší planety na mořském dně k ukládání jemného bahna, které se postupně přeměnilo v břidlici. Při alpském vrásnění byly břidlicové vrstvy vyzdviženy do výšky až 2 000 metrů nad mořskou hladinu. Těmito pochody lze vysvětlit, proč dnešní naleziště těchto tzv. olejových břidlic jsou vysoko v horách, v oblasti takzvaných mořských polí. Z těchto usazenin se dnes získávají různé aktivní látky. Už od středověku se pálením těchto břidlic získával ichthyol (název je odvozen od řeckého ichthys = ryba; označení navazuje na nálezy zkamenělin mořských ryb v břidličných vrstvách). Dnešní technologie pracuje s pálením břidlice ve vakuu za vzniku oleje, který se dále zpracovává destilací. Tímto procesem vznikají frakce, které jsou výchozím materiálem pro další zpracování.
Ichthyol byl tradičně používán při léčbě různých postižení kůže a kloubů. Renesance užívání ichthyolu v humánní medicíně nastala ke konci 19. století, a v průběhu první světové války byl široce využíván při kožních zánětech, otocích a omrzlinách. V historii ichtyolu má významné místo R. Schröter, který se v roce 1875 v Tyrolsku setkal s tímto v oblasti Alp rozšířeným léčebným prostředkem, který jej natolik zaujal, že se začal zabývat myšlenkou širšího využití v humánní medicíně. Vypracoval postup vyčištění oleje získaného pálením kamenných břidlic a navrhl i dodnes používaný název pro tuto látku - ichthyol.
První vědecká práce, srovnávající léčebné účinky ichthyolu a kamenouhelného i dřevěného dehtu, pochází z osmdesátých let 19. století. Jejím autorem byl dermatolog P. G. Unna, který aplikaci ichthyolu rozšířil na řadu dalších dermatologických onemocnění, například omrzliny a otoky, v některých případech doporučoval ichthyol i k vnitřnímu užití.
Na našem trhu dostupná řada přípravků Ichthyo Care (Müller Pharma) obsahuje ichthyol v několika formách (mýdlo, šampon, mycí pěna, pasta, mast).

Charakteristika a použití ichthyolu

Podle lékopisné definice je ichthyol směs amonných solí sulfonových kyselin, získaných sulfonací dehtu připraveného suchou destilací živičných břidlic, který obsahuje síru vázanou organicky v thiofenovém kruhu (tzv. sulfidickou síru), a vedle toho vodu, síran amonný a malé množství volného amoniaku. Ichtyol je velmi lehce rozpustný ve vodě a v 85% glycerolu, téměř úplně rozpustný ve směsi stejných dílů lihu a éteru, částečně rozpustný v chloroformu, míchatelný s tuky a vazelínou. Je to povrchově aktivní látka, usnadňuje rozpouštění i některých léčiv jinak nerozpustných ve vodě.
Kromě této klasické tmavé formy ichthyolu se v současnosti analogickým technologickým postupem vyrábí i tzv. světlý ichthyol (angl. Ichthyol Pale). Postup výroby se odlišuje vícenásobnou destilací a metodou neutralizace, takže výsledný produkt je čistší a neobsahuje zbytková množství amoniaku, jako je tomu v případě tmavé formy.
Ichthyol působí antipruriginózně až lehce anesteticky, antimikrobiálně (zvláště antimykoticky) a keratoplasticky. Účinkuje antiekzematózně a urychluje resorpci zánětlivých infiltrátů. Znecitlivující a antimikrobiální účinek se přičítá fenolům a přítomnosti síry, antiproliferační účinek na zánětlivý buněčný infiltrát a epidermové buňky benzolům, naftalinům a různým jiným cyklickým uhlovodíkům. Výrazné antibakteriální a antimykotické účinky byly dokumentovány v mnohých vědeckých studiích. Je dokázaný účinek ichthyolu proti Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus a Staphylococcus epidermidis. Rozsáhlé studie, např. u pacientů s acne vulgaris, prokázaly výrazné omezení tvorby komedonů již po použití jednoprocentního roztoku světlého ichtyolu. Ichtyol nedráždí pokožku, má nízký senzibilizační potenciál, je lehce zpracovatelný a nesenzibilizuje kůži na světlo. Ichthyol je možno používat samostatně i jako součást kompozitních přípravků.
Na rozdíl od kamenouhelného dehtu či dehtu z různých druhů dřeva se ichthyol nevstřebává po povrchové aplikaci do krevního oběhu, obsahuje pouze stopová množství polycyklických aromatických uhlovodíků, a není tedy ani potenciálním kancerogenem.
Suverénní oblastí využití jsou dermatologika (používá se v roztocích na obklady nebo koupele, k přímé aplikaci na kůži, v tekutých pudrech, gelech, v makrogolových nebo tukových pastách a mastech, jako součást vlasových vod a šamponů). Běžné terapeutické koncentrace se pohybují mezi 2 a 10 %, maximální koncentrace (tzv. derivační) je 50 % - v této koncentraci se však používá pouze výjimečně. Spektrum možností použití ichthyolu je poměrně široké. Používá se v terapii lehčích infikovaných poranění kůže, při mírných hnisavých kožních onemocněních, při mykotických onemocněních kůže, při akné, u proleženin, při omrzlinách. Mezi indikace patří subakutní ekzémy včetně seboroických, akutní výsevy psoriázy, seboroea, lichen ruber planus, pityriasis rosea, acne vulgaris, acne rosacea, erysipel, pyodermie, dermatomykózy, omrzliny, používá se i v gynekologických indikacích (ve formě čípků). Ichtyol lze kombinovat s kyselinou salicylovou, která má významný keratoplastický až keratolytický účinek. V kompozitních přípravcích zvyšuje účinnost kortikosteroidů, chloram- fenikolu a heparinu.

Kontraindikace a nežádoucí účinky ichthyolu

Použití je kontraindikováno při přecitlivělosti na ichthyol, nesmí se aplikovat do očí nebo při akutních exacerbacích ekzému neznámého původu. V těhotenství a v období kojení je použití lépe konzultovat s lékařem.
Po aplikaci přípravků s obsahem ichtyolu se může ojediněle vyskytnout pálení a zarudnutí v místě aplikace či alergická kožní reakce. Po aplikaci je třeba se slunit opatrně, protože může snadno dojít ke spálení.

Charakteristika a dávkování přípravků řady Ichthyo Care

V přípravcích řady Ichthyo Care je obsažena světlá forma ichthyolu.
Tekuté mýdlo 2%
Tekuté mýdlo s ichthyolem je přípravek pro následnou péči pro čištění pokožky, jejíž problémy souvisí s narušením mikrobiální rovnováhy, s nadprodukcí mazu a se vznikem svědivých anebo zánětlivých ložisek, např. při akné, lupénce a jiných dermatologických problémech. Brání vysoušení pokožky a při dlouhodobém používání je výborně snášeno. Doporučuje se aplikovat 2 - 3x denně po dobu 4 - 6 týdnů.
Šampon proti lupům 3%
Proti příčinám a nepříjemným důsledkům zvýšené tvorby lupů působí šampon s ichthyolem tím, že omezuje nadbytečnou produkci mazu a výrazně zmírňuje svědění, účinně působí i proti bakteriím a plísním. Šampon je účinný i jako podpůrný prostředek při lupénce vyskytující se na pokožce hlavy. Obsahuje složky z olivového a kokosového oleje a zejména močovinu, které zabraňují vysušování pokožky. Je dobře snášen i při dlouhodobém používání. Pro dosažení optimálního účinku se doporučuje aplikovat šampon s ichthyolem 2 - 3x denně po dobu 4 - 6 týdnů. Později je vhodné jako prevence opakovaného objevení se lupů používat tento šampon 1x týdně.
Mycí pěna 3%
Pěna na mytí s ichthyolem je určena pro čištění pokožky, jejíž problémy souvisejí s narušením mikrobiální rovnováhy, s nadprodukcí mazu a se vznikem svědivých nebo zánětlivých ložisek (např. při akné, lupénce a jiných dermatologických problémech). Díky složení nedochází k vysoušení pokožky, snášenlivost při dlouhodobém používání i na ploše celého těla je velmi dobrá. Doporučuje se aplikovat 2 - 3x denně po dobu 4 - 6 týdnů.
Pasta 5%
Pasta s ichtyolem je vhodná pro péči o problematickou pokožku (psoriasis, ekzémy, zánětlivé reakce různého původu), při svědění pokožky či zčervenání působením slunečního záření. Snižuje ztrátu vody a zlepšuje tak hydrataci pokožky. Obsahuje oxid zinečnatý, který velmi dobře účinkuje proti svědění a potencuje svými adstringentními a antiseptickými vlastnostmi působení ichtyolu. Vzhledem k obsahu oxidu zinečnatého je možné pastu používat i jako krycí přípravek. Pasta je velmi dobře snášena, ichthyol působí proti vzniku a rozvoji zánětlivé reakce, jeho účinky proti bakteriím, kvasinkám a plísním pomáhají nastolit a udržovat mikrobiální rovnováhu na pokožce. Významná je rovněž schopnost ichthyolu potlačovat zvýšenou produkci mazu, uplatňuje se rovněž antioxidační účinek (vychytávání volných radikálů). Pasta se nanáší 2 - 3x denně na postiženou oblast kůže.
Mast 4%
Mast s ichthyolem je vhodná pro péči o problematickou pokožku (psoriasis, ekzémy, zánětlivé reakce různého původu), při svědění pokožky či zčervenání působením slunečního záření. Na pokožce vytváří ochrannou vrstvu, která omezuje ztrátu vody. Její použití se doporučuje tehdy, je-li zapotřebí promaštění ošetřované plochy. Mast je velmi dobře snášena. Ichthyol působí proti vzniku a rozvoji zánětlivé reakce, jeho účinky proti bakteriím, kvasinkám a plísním pomáhají nastolit a udržovat mikrobiální rovnováhu na pokožce, působí proti zvýšené produkci mazu. Mast se nanáší 2 - 3x denně na postižená místa.


Poznámka:
Statut přípravku: kosmetický prostředek.
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen.
Další přípravky s obdobným složením: viz databáze AISLP (parafarmaceutika).

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.*, MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.** et al.
*Farmakologický ústav 2. LFUK, **Edukafarm, Praha

21.06.2003