Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání knihu Doporučené postupy v pneumologii

Knihu Doporučené postupy v pneumologii sestavil kolektiv autorů vedený prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, CSc. Již třetí vydání mimořádně úspěšné publikace odráží dynamický vývoj v oboru v posledních dvou letech, od klasifikace až po farmakoterapii.

Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – obě jejich knižní vydání byla vyprodána v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Doporučené postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníku bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost.

Uvádíme seznam hlavních kapitol: CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC, ASTHMA BRONCHIALE, PNEUMONIE, TUBERKULÓZA, NEMALOBUNĚČNÝ A MALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC, INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY, ONEMOCNĚNÍ PLEURY, INTENZIVNÍ PNEUMOLOGIE, BRONCHOLOGIE, NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA, PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU, LÉČBA KYSLÍKEM, PLICNÍ REHABILITACE, INDIKACE DLOUHODOBÉ DOMÁCÍ LÉČBY POMOCÍ PŘÍSTROJE COUGHASSIST. Každá z hlavních kapitol je člěněna na řadu podrobných podkapitol.

Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky a tedy i všechna pracoviště ČR se standardem klinické excelence.

---

Vítězslav Kolek a kol. Doporučené postupy v pneumologii. 3., aktualizované vydání. Maxdorf, 2019. 648 stran. Cena v e-shopu Maxdorf 506 Kč (MC 595 Kč).


pk

09.06.2020