Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru

Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové se připojily k úsilí Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) v boji s aktuální pandemií koronaviru. Úsilí se zaměřuje především na péči o postižené, zabránění šíření koronaviru a vyvíjení nástrojů pro řešení této i budoucích epidemií a pandemií.

Členské společnosti AIFP přijaly výzvu evropské federace a ve svých odborných databázích vyhledávají vhodné prostředky, které by bylo možné využít v boji proti koronavirům. Relevantní prostředky zahrnují diagnostiku a biomarkery, schválené léky nebo sloučeniny ve vývoji, jež by mohly být použity při léčbě pacientů infikovaných koronavirem. Členové asociace se dále snaží najít přípravky s možnou účinností, jako jsou inhibitory ACE, proteázové inhibitory nebo imunoterapeutické metody. Na seznamu potenciálních prostředků, které mohou v rámci epidemie koronaviru pomoci, jsou podle názoru EFPIA dále údaje o molekulární charakteristice (patogenů, genomů), buněčných liniích, datech klinických vzorků v biobankách a virových laboratorních kulturách a kmenech. Ty by mohly pomoci při vývoji nebo ověření nových léčebných postupů.

Nová výzva pro výzkumné týmy 

Na evropské úrovni dochází také k aktivizaci nové finanční výzvy prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) pro výzkumné týmy a malé a střední podniky. Cílem aktuální výzvy je vývoj terapeutik, které pomohou v boji se stávající i případnými budoucími epidemiemi koronavirů. Část aktivit bude směřovaná také na vývoj rychlých a přesných diagnostických metod. „S ohledem na aktuální situaci bude tato výzva zpracovávána ve velmi krátkém čase, zájemcům doporučujeme s přihlášením neotálet,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Výzva IMI doplňuje probíhající globální aktivity v oblasti vývoje vakcíny proti Covid-19. 

Minulé úspěchy výzev IMI: dvě nové očkovací látky 

Evropská komunita společného výzkumu reagovala na globální zdravotní krize již v minulosti. Výzvy Ebola a Ebola+ prostřednictvím iniciativy IMI vedly ke dvěma novým očkovacím látkám, čtyřem diagnostickým metodám a novým nástrojům pro identifikaci a dodržování postupu léčby. Obdobná spolupráce má potenciál urychlit rozvoj nástrojů ke zvládnutí této epidemie. Umožňuje vznik sítí center excelence, která mohou představovat skutečný přínos a vytvořit infrastrukturu, jež bude možné mobilizovat při budoucích epidemiích. 

O AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 33 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Mezi její aktuální projekty patří mj. studie Inovace pro život, jež mapuje přínosy inovativních léčiv v ČR v konkrétních terapeutických oblastech (např. karcinom prsu, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza či diabetes mellitus 2. typu). Více informací na www.inovaceprozivot.cz nebo  www.aifp.cz.


pk

24.02.2020