Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO k problematice koronavirové pandemie

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO k problematice koronavirové pandemie

V souvislosti s aktuální pandemií  koronaviru, označovaného teď jako SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2; samotné onemocnění je označováno zkratkou COVID-19) Ministerstvo zdravotnictví České republiky systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví i WHO na svých webových stránkách publikují a aktualizují informace zaměřené na tuto pandemii. Přinášíme odkazy na tyto weby (aktualizováno).

Informace MZ ČR k této problematice jsou k dispozici zde.

Aktuální stanovisko WHO (anglicky) je dostupné zde.

pk

12.03.2020