Akademie FRM 2020 - seminář zrušen, nový termín bude oznámen

Akademie FRM 2020 - seminář zrušen, nový termín bude oznámen

Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Seminář plánovaný na 27.11. byl zrušen vzhledem k opatření České lékařské komory, která v souvislosti s epidemiologickou situací ruší veškeré akreditované akce, plánované na nejbližší období. Náhradní termín bude včas oznámen. 

Elektronická přihláška:
Vyberte termín:
 

Omlouváme se, ale na tuto akci již není možné se přihlásit online

Termíny a program podzimních seminářů Akademie FRM 2020:

18.9.2020 TRENDY VE VÝŽIVĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ (seminář již proběhl)

16.10.2020 NERVOVÉ CHOROBY, STRES V DIAGNOSTICE ARMINLABS A MIKROIMUNOTERAPII (předběžný program)

27.11.2020 AUTOIMUNITNÍ CHOROBY V DIAGNOSTICE ARMINLABS A MIKROIMUNOTERAPII (předběžný program)   Místo konání všech seminářů: Edukafarm, Jesenice u Prahy, V Areálu 1243 (parkování je možné v areálu).
Časový rozvrh: semináře se konají vždy od 9,30 do 18 hodin.
Registrační poplatek na jednotlivý seminář: 1500 Kč. Registrační poplatek zahrnuje: sborník s prezentací autora přednášky, občerstvení (oběd).

Podmínky účasti na vzdělávacích kurzech České lékařské komory dle stavovského předpisu č. 16  (schváleno představenstvem ČLK dne 3.9.2020): 

Pořadatel se v rámci akreditace vzdělávací akce zavazuje dodržovat tato minimální pravidla ochrany zdraví při vzdělávacích akcích: 
- Zajistí, aby každý účastník vzdělávací akce před vstupem do vzdělávacích prostor podepsal Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa.
- Zajistí, aby každý účastník po celou dobu vzdělávací akce nosil ve vnitřních prostorách roušku.
- Zajistí, aby účastníci měli k dispozici dezinfekční prostředky. 
- Apeluje na účastníky, aby se chovali maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.


Každý účastník vzdělávací akce pořádané Českou lékařskou komorou je povinen:
- Před vstupem do vzdělávacích prostor podepsat Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa. 
- Po celou dobu vzdělávací akce nosit ve vnitřních prostorách roušku.
- Chovat se maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.

 

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: info@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy