Léčba pruritu, perorální antidiabetika

Léčba pruritu, perorální antidiabetika

Pruritus (svědění kůže) je častý příznak, který může mít různé příčiny. Z hlediska patofyziologie pruritus dělíme na pruritoceptivní, neuropatický, neurogenní a psychogenní. Jednotlivé kategorie se mohou kombinovat. V dubnovém čísle časopisu Farmakoterapeutické zprávy (FI 4/2019), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, je otištěn přehled současných možností léčby pruritu. Článek je dokončen v květnovém čísle (FI 5/2019), kde je také přehled používaných perorálních antidiabetik.

Článek z FI 4/2019 o léčbě pruritu je dostupný zde. (Dokument obsahuje také dokončení článku o terapii roztroušené sklerózy z FI 3/2019.) Dokončení článku o léčbě pruritu a přehled perorálních antidiabetik je dostupný zde (FI 5/2019).


14.04.2019


Související články