Farmakoterapeutické informace: léčba pruritu, perorální antidiabetika, přehodnocení chinolonů/fluorochinolonů

Farmakoterapeutické informace: léčba pruritu, perorální antidiabetika, přehodnocení chinolonů/fluorochinolonů

V posledních třech číslech časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 4-6/2019), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, byly publikovány články na důležitá témata: současné možnosti léčby pruritu, přehled perorálních antidiabetik, výsledky celoevropského přehodnocení chinolonových a fluorochinolonových antibiotik. Protože část článků je otištěna na pokračování, zpřístupňujeme na webu všechna tři čísla časopisu.

Článek z FI 4/2019 o léčbě pruritu je dostupný zde. (Dokument obsahuje také dokončení článku o terapii roztroušené sklerózy z FI 3/2019.)
Dokončení článku o léčbě pruritu a začátek přehledu perorálních antidiabetik zde (FI 5/2019).
Dokončení přehledu perorálních antidiabetik a článek o přehodnocení chinolonů a fluorochinolonů (FI 6/2019) je dostupný zde.


28.05.2019


Související články