Biologická léčba v neurologii: roztroušená skleróza

Biologická léčba v neurologii: roztroušená skleróza

Pokrok v pochopení patogenetických mechanismů nemocí umožňuje zavádění nových léků. Významnou skupinu těchto látek představují biologická léčiva. Aktuální možnosti biologické léčby v oboru neurologie mapuje přehled, publikovaný na pokračování v časopise Farmaceutické zprávy (vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv). Přinášíme fulltext první části, uveřejněné v březnovém čísle FI (3/2019) a věnované biologické léčbě roztroušené sklerózy.

Článek o biologické léčbě roztroušené sklerózy je dostupný zde.


28.02.2019