Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy způsobené vnitřními chorobami musí řešit nejen internisté na příjmových ambulancích a praktičtí lékaři v pohotovostní službě, ale s řadou akutních stavů se lékař setká i v běžných ambulancích a na standardních lůžkových odděleních. Potřebám těchto odborníků vychází vstříc nakladatelství Maxdorf, které vydalo kompaktní, ale pořitom obsažnou příručku Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Přinášíme základní informace.

tJde o příručku praktické medicíny napsanou kolektivem internistů se zkušenostmi zároveň jak z fakultních pracovišť, tak i z menších nemocnic a terénní praxe (Jan Vachek, Vít Motáň, Oskar Zakiyanov, Adéla Hrnčiříková, Jiří Motáň, Hana Ciferská, Vladimír Tesař). Cílem publikace je poskytnout rychlou odpověď na nejčastější akutní klinické problémy, nejen v oblasti vnitřního lékařství, ale i v souvisejících oborech, jako je např. neurologie či psychiatrie. V knize jsou uvedeny konkrétní návody jak postupovat v jednotlivých akutních stavech. (Jan Vachek, Vít Motáň, Oskar Zakiyanov, Adéla Hrnčiříková, Jiří Motáň, Hana Ciferská, Vladimír Tesař). Snahou autorů bylo vytvořit příručku, jakou by si sami byli přáli mít k dispozici v době, kdy nastoupili do zaměstnání. Spoluautorem nebo recenzentem každé kapitoly je odborník specializující se na danou problematiku. V současnosti jde o jedinou aktuální publikaci svého druhu na domácím knižním trhu. 

Z obsahu: Po úvodní obecné části věnované anamnéze a kliickému vyšetření následuje kapitola věnovaná akutním stavům v kardiologii (např. akutní koronární syndrom, arytmie, akutní srdeční selhání, aktuní končetinová ischemie a další. V následující kapitole jsou uvedeny vybrané akutní stavy v gastroenterologii (akutní gastritida, akutní průjem, krvácení z trávicího traktu, náhlá příhoda břišní, akutní pankreatitida, ikterus aj. Další kapitola je věnována akutním stavům v pneumologii (např. akutní dušnost , akutní obstrukce dýchacích cest, pneumonie, pneumothorax aj. Následují akutní stavy v nefrologii a urologii (akutní selhání ledvin, akutní pyelonefritida, renální kolika aj.). V další kapitole jsou probrány akutní stavy v revmatologii (např. akutní bolest dolních zad, akutní dnavá artritida, katastrofický antofosfolipidový syndrom). V kapitole věnované akutním stavům v hematologii a onkologii je uvedena např. anemie, trombocytopenie, diseminovaná intravaskulární diseminace a vybrané onkologické akutní stavy. V části věnované infektologii a imunologii je uveden např. obecný postup u pacienta s podezřením na závažné infekční onemocnění, diferenciální diagnóza horeček nejasného původu,a klostridiová kolitida a anafylaxe. Další kapitoly jsou věnovány akutním stavům v endokrinologii (tyreotoxická krize, myxedémové koma aj.) a diabetologii. V kapitole věnované akutním stavům v neurologii a psychiatrii je uvedena např. akutní cefalea, subarachnoidální krvácení, migréna, epileptický záchvat, cévní mozková příhoda. Knihu uzavírá vzor lékařské zprávy v anglickém jazyce. publikaci jsou zařazeny ještě další kapitoly, věnované vybraným akutním stavům v dermatovenerologii, v otorinolaryngologii a oftalmologii. Samostatná kapiotola je věnována poškození z fyzikálních příčin a intoxikacím. Součástí knihy jsou texty věnované internímu poředoperačnímu vyšetření, ukázka důležitých rentgenových nálezů a přehled léků užívaných ve vybraných indikacích.

---

Jan Vachek a kol. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Maxdorf, 2018. Formát:125×190 . Vazba: měkká (V2), 396 stran. Cena v e-shopu nakl. Maxdorf: 506,- Kč (dop. MC 595,- Kč)


pk

12.02.2019