Terapie infekcí močových cest: téma Farmakoterapeutických informací 1/2019

Terapie infekcí močových cest: téma Farmakoterapeutických informací 1/2019

Infekce močových cest jsou velmi časté bakteriální infekce. U žen představují nejčastější bakteriální infekce vůbec, přičemž u 20 – 30 % z  nich dochází k recidivám. Aktuální pravidla terapie infekcí močových cest a prevence jejich rekurencí je téma článku v prvním letošním čísle časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 1/2019, vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv). Další článek tohoto čísla se zabývá optimalizací střevní přípravy před kolonoskopií. Přinášíme fulltext obou článků.

Články z FI 1/2019 jsou dostupné zde.


01.01.2019