Racionální terapie a prevence rekurencí močových infekcí

Racionální terapie a prevence rekurencí močových infekcí

Infekce močových cest patří k velmi častým onemocněním. U žen představují nejčastější bakteriální infekce vůbec, přičemž u 20 – 30 % z  nich dochází k recidivám. Aktuální pravidla terapie infekcí močových cest a prevence jejich rekurencí je téma článku, který vyšel na pokračování v prvním a druhém letošním čísle časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 1-2/2019, vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv). V obou číslech jsou i další články. Přinášíme fulltexty obou čísel FI.

Články z FI 1/2019 (Močové infekce I., Příprava ke kolonoskopii) jsou dostupné zde,
články z FI 2/2019 (Močové infekce II., Hydrochlorothiazid a riziko melanomuzde.