Stres zhoršuje riziko vzniku civilizačních chorob, toto riziko lze však snížit

Stres zhoršuje riziko vzniku civilizačních chorob, toto riziko lze však snížit

Chronický stres zvyšuje riziko vzniku civilizačních onemocnění, včetně onkologických. Významnou roli v jejich prevenci i léčbě hraje podávání vitaminu C a jiných látek, které díky svým antioxidačním a dalším prospěšným účinkům zvyšují odolnost organismu vůči stresu. Klinické studie ukázaly, že například u onkologických pacientů podávání kyseliny askorbové zlepšuje kvalitu života a redukuje nežádoucí účinky léčiv.

Této problematice byla věnována tisková konference, která proběhla 26.11.2018 v Jesenici u Prahy. Na konferenci vystoupil ředitel společnosti Edukafarm PharmDr. Zdeněk Procházka a ředitelka InPharm Clinic PharmDr. Lucie Kotlářová. „Výsledky mnoha výzkumů prokázaly, že vitamin C patří k nejvýznamnějším antioxidantům a jeho dostatečná hladina je nezbytná pro správné fungování organismu na úrovni nervového, endokrinního, imunitního, kardiovaskulárního, zažívacího a dalších systémů k potlačení vysoké míry oxidativního stresu, který je podhoubím řady chronických civilizačních onemocnění. Základním etiopatogenetickým faktorem řady onemocnění je chronický zánětlivý proces. Jak ukázal výzkum posledních let, jednou z významných příčin chronického zánětu je oxidativní stres, který vzniká v situaci, kdy je v organismu přebytek reaktivních sloučenin kyslíku a nedostatek antioxidačních látek. Ke vzniku oxidativního stresu přispívá nejen chronický stres, ale i toxiny v ovzduší, stravě, vodě a genetická predispozice,“ uvádí dr. Procházka.

Ze statistik pracoviště InPharm Clinic vyplývá, že 85 % nově příchozích pacientů na kliniku vykazuje více či méně výrazný deficit vitaminu C, pouze u 15 % je zjištěno dostatečné množství, které je schopno chránit pacienta před oxidativním stresem a jeho zdravotními komplikacemi. „Nedostatečná hladina vitaminu C je problém mnoha pacientů, kteří k nám přicházejí. Po terapii na naší klinice se však výrazně zlepšují. Léčba je minimálně šestitýdenní, ale vyplatí se. Zaznamenáváme výrazné zlepšení zdravotního stavu pacientů bez ohledu na jejich diagnózu,“ potvrzuje ředitelka InPharm Clinic PharmDr. Lucie Kotlářová. Vitamin C si lidský organismus (na rozdíl od zvířat, rostlin a hub) neumí syntetizovat a je proto odkázán na příjem zvenčí. Tento vitamin je nepostradatelný pro celou řadu základních fyziologických a metabolických procesů v organismu, včetně imunity, tvorby a ochrany pojivové tkáně, pro potlačení oxidativního stresu poškozujícího integritu buněk, pro prevenci zánětu a degenerativních změn, snižuje riziko řady patologických stavů. Dále je prokázán jeho neuroprotektivní účinek. Hraje velmi důležitou roli v léčbě bolesti a jeho význam se ukazuje dokonce i v regulaci epigenetických procesů v organismu. Kromě toho je vitamin C nutný pro syntézu látek typu neuropeptidů a dalších pro organismus nepostradatelných látek.

Při užívání běžných perorálních forem vitaminu C se vstřebává relativně malé množství (přibližně 200 miligramů) ve střevě. Přebytečné množství vitaminu, které se nedokáže vstřebat, je vyloučeno stolicí. Výhodná je proto lipozomální forma vitaminu C s názvem Lipo-C-Askor, která umožňuje zvýšení absorpce ze střeva, dosažení vyšších plazmatických hladin a díky zvýšené biologické dostupnosti vitaminu C i větší využití v cílových tkáních (například v imunitním a nervovém systému). Vitamin C v lipozomální formě se vstřebává významnou měrou prostřednictvím lymfatického systému. Lipozomy jsou duté mikroskopické nosiče tvořené fosfolipidy, navázané na biologicky aktivní látku, v tomto případě vitamin C. Vitamin C se významně uplatňuje také při tvorbě kolagenu, tedy látky, která má vliv na strukturu a správnou funkci celého pohybového aparátu, na pružnost kůže či kvalitu vlasů a nehtů. „Řadu bolestivých stavů a dalších obtíží související s pohybovým aparátem je možné úspěšně léčit injekčními přípravky s obsahem kolagenu (tzv. MD přípravky),“ doplňuje dr. Procházka.

PharmDr. Kotlářová charakterizovala InPharm Clinic jako centrum bezpečné léčby, které se specializuje na prevenci a léčbu stavů akutního a chronického stresu a civilizačních onemocnění. Všechny přístupy, které se zde využívají, jsou založeny na podávání tělu vlastních látek s cílem podpořit přirozenou odolnost pacientů, zlepšit funkci imunitního, nervového a endokrinního systému. „Velmi významnou výhodou této léčby je absence nežádoucích účinků, zvýšení kvality života pacientů, případně navržení redukce farmakoterapie u pacientů s polypragmatickou léčbou (samozřejmě vždy ve spolupráci s jejich ošetřujícími lékaři). Cílem je v rámci interdisciplinární spolupráce racionalizovat a optimalizovat farmakoterapii pacientů. To je posláním oddělení klinické farmakologie, které je nedílnou součástí InPharm Clinic,“ uzavírá dr. Kotlářová.

Podrobné informace o přípravku Lipo-C-Askor, injekcích s obsahem kolagenu a mnoha dalších přípravcích bezpečné léčby lze nalézt na webových stránkách www.lipocaskor.czwww.jakdelezit.cz. InPharm Clinic má svoje vlastní stránky www.inpharmclinic.cz, na nichž jsou dostupné informace o činnosti tohoto pracoviště.

---

(Zdroj: Tisková zpráva InPharm Clinic)


26.11.2018