Lokální anestetika, dextromethorfan, metformin: aktuální informace

Lokální anestetika, dextromethorfan, metformin: aktuální informace

Bolest je jedním z nejběžnějších příznaků patologických stavů, proto analgetická léčba je velmi důležitou oblastí farmakoterapie. V posledních dvou číslech Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (3-4/2018) byl publikován na pokračování článek, který shrnuje aktuální stav znalostí v oblasti lokálních anestetik a svodné terapie. Kromě toho jsou v čísle 4/2018 publikovány články o změně způsobu výdeje dextromethorfanu a o rozšíření indikace metforminu. Přinášíme kompletní texty.

1.část článku o lokálních anesteticích je dostupný zde, 2.část tohoto článku a informace o dextrometorfanu a metforminu jsou dostupné zde.


30.03.2018