Postgraduální kurz Akademie FRM 2018

Postgraduální kurz Akademie FRM 2018

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Na seminářích Akademie FRM 2018, které probíhají tentokrát nejen v Jesenici u Prahy, ale i v Brně, opět přednášejí zahraniční specialisté. Přinášíme informace o programu a možnostech přihlášení.

Program a přihlášky:


PRO LÉKAŘE
:
 
Jesenice u Prahy:
celý kurz zde, jednotlivé semináře zde.

Brno:
celý kurz zde, jednotlivé semináře zde.


PRO LÉKÁRNÍKY
:

Jesenice u Prahy:
celý kurz zde, jednotlivé semináře zde.

Brno:
celý kurz zde, jednotlivé semináře zde.

Poznámka:

Protože již řada seminářů proběhla, není t.č. možno abonovat celý kurz. Používejte proto přihlášky na jednotlivé zbývající semináře.