Akademie FRM 2019 začíná 22.února seminářem zaměřeným na neurologii

Akademie FRM 2019 začíná 22.února seminářem zaměřeným na neurologii

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii osmi celodenních seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých oborů. Na seminářích vystupují zahraniční specialisté (přednášky jsou simultánně tlumočeny do češtiny). Semináře probíhají v sídle Edukafarmu v Jesenici u Prahy a jsou akreditovány ČLK (6 kreditních bodů/seminář). Přinášíme program a elektronickou přihlášku. Na prvním semináři Akademie (22.února 2019) bude prezentovat rakouská lékařka dr. Renate Scheid své zkušenosti s aplikací FRM v oboru neurologie.

Cena kompletního kurzu (8 seminářů) je zvýhodněná (LÉKAŘI: celý kurz 8000 Kč, cena jednotlivého semináře 1500 Kč. LÉKÁRNÍCI: celý kurz 3000 Kč; cena jednotlivého semináře 500 Kč.) 

Vyberte prosím k prokliknutí odkaz dle vaší odbornosti (lékař / lékárník). Zobrazí se vám program a elektronická přihláška.


PRO LÉKAŘE
:

Celý cyklus - program a přihláška zde.
 
Jednotlivý seminář - program a přihláška zde.


PRO LÉKÁRNÍKY
:

Celý cyklus - program a přihláška zde.

Jednotlivý seminář - program a přihláška zde.

------

Pozvánka na Akademii FRM 2019 je k dispozici ke stažení zde.