Akademie FRM 2018 - nejbližší seminář: 19.října, listopadový termín posunut na 23.11.

Akademie FRM 2018 - nejbližší seminář: 19.října, listopadový termín posunut na 23.11.

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii celodenních seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Na seminářích prezentují své zkušenosti čeští i zahraniční specialisté. Část seminářů již proběhla, je však možno přihlásit se na jednotlivé zbývající semináře, které proběhnou v Jesenici u Prahy; každý z nich je zaměřen na jiný obor. Nejbližší seminář proběhne 19.10., bude zaměřen na imunologii, přednáší německá lékařka Dr. Petra Blum (překlad zajištěn). Tento seminář je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání Českou lékařskou komorou (6 kreditů).
Termín listopadového semináře je z organizačních důvodů posunut o týden - místo 16.11. se bude seminář konat 23.11. Přednášet bude dr. Marcus Stanton (Německo).

Vyberte prosím k prokliknutí odkaz dle vaší odbornosti (lékař / lékárník) a preferovaného místa konání (Jesenice u Prahy / Brno). Zobrazí se vám program a elektronická přihláška. (Upozornění: protože již řada seminářů proběhla, nelze se už hlásit na kompletní kurz, pouze na jednotlivé zbývající semináře organizované v Jesenici.)


PRO LÉKAŘE
:
 
Jesenice u Prahy:
jednotlivé semináře - program a přihláška zde.

Brno:
brněnský cyklus Akademie FRM 2018  již proběhl.


PRO LÉKÁRNÍKY
:

Jesenice u Prahy:
jednotlivé semináře - program a přihláška zde.

Brno:
brněnský cyklus Akademie FRM 2018 již proběhl.