Akademie FRM 2018 - nejbližší semináře se zaměří na endokrinologii

Akademie FRM 2018 - nejbližší semináře se zaměří na endokrinologii

Akademie FRM je série seminářů pro lékaře a farmaceuty, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých oborů. Zářijový seminář proběhne 13.9. v Brně a 14.9. v Jesenici u Prahy. Semináře povede italská endokrinoložka Dr. Simonetta Marucci s tématem onemocnění endokrinního systému, např. na syndrom vyhoření, hypofertilitu, onemocnění štítné žlázy. Přinášíme elektronickou přihlášku.

Elektronická přihláška:
Vyberte termín:
 

Účastník:
 

Přidávání dalších účastníků do přihlášky již není v souvislosti se spuštěním e-learningového modulu možné.
Každý účastník obdrží na zadaný osobní mail své přihlašovací údaje, které jsou unikátní pouze pro něj samotného a může je využít jak pro přihlašování na semináře tak i na e-learning.

Pokud jste u nás již objednávali, stačí se přihlásit pod svým účtem a nemusíte znovu vyplňovat údaje

Fakturační údaje

 
 
 
 
 
 

Ze zasílání obchodních sdělení je možné se odhlásit v rámci každé obdržené e-mailové zprávy.


Počet přihlášených účastníků: 1

Cena při platbě předem: 1500 (1 x 1500 = 1500)


Částku 1500 zašlete na účet číslo: 5005480106/4000

Tento elektronický formulář je určen pro přihlášení na jednotlivý vybraný seminář. Pokud se chcete hlásit na více seminářů Akademie 2018, použijte (po odeslání předchozího vyplněného formuláře) přihlášku opakovaně.

.

Váš variabilní symbol: Obdržíte po odeslání formuláře Tento variabilní symbol je nutno uvést při platbě.
Pokud nebude uveden, bude objednávka považována za neplatnou.

Odesláním registrace/přihlášky uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas společnosti Edukafarm s.r.o. se zpracováním výše vyplněných osobních a jiných údajů za účelem čerpání služeb nabízených portálem EDUKAFARM.cz (semináře, e-learning a zasílání odborných informací) na dobu neurčitou.

Termíny a program:

Pátek 23.2.2018    Podpora metabolických funkcí, využití v klinické praxi         Dr. Antonio Esposito, Itálie

Pátek 16.3.2018    Geriatrie a metabolický syndrom                                          Prof. Ivo Bianchi, Itálie

Pátek 20.4.2018    Onkologie                                                                              Dr. Ivano Ferri, Itálie

Pátek 18.5.2018    Mikroimunoterapie v léčbě zdrav.důsledků chron.stresu    Dr. Gudrun Mekle, Německo, Dr. Anna Perruza, Itálie

Pátek 15.6.2018  FRM v léčbě imunitních onemocnění                                      Prof. Leonello Milani, Itálie

Pátek 14.9.2018   Syndrom vyhoření, hypofertilita, onemocnění štítné žlázy     Dr. Simonetta Marucci, Itálie

Pátek 19.10.2018  Mikroimunoterapie v léčbě viróz (EBV, CMV, HPV, herpes viry) Dr. Petra Blum, Německo

Pátek 16.11.2018  Možnosti léčby následků oxidativního stresu                        MUDr. M. Kormundová, ČR

První, únorový seminář povede Dr. Antonio Esposito, italský lékař z Neapole, který se.zaměřuje na oblast preventivní medicíny. Jeho prezentace se bude zabývat možnostmi podpory metabolických funkcí, například energetického metabolismu, především mitochondriálních funkcí, která přináší i účinek protizánětlivý, antioxidační, zpomaluje buněčné stárnutí. S metabolismem souvisejí i methylační procesy, které přispívají k efektivní produkci mnoha životně důležitých sloučenin a ovlivňují procesy na úrovni epigenetiky. Cílem semináře je poskytnout ucelený pohled na fytolátky a tělu vlastní látky, které přispívají k homeostáze organismu, a to hlavně u chronických a civilizačních onemocnění. Seminář bude doplněn řadou kazuistik z praxe.

Druhý seminář, v březnu, povede prof. Ivo Bianchi z Verony. Zaměří se na oblast geriatrické péče a metabolického syndromu. Prof. Bianchi se bude zabývat především chorobami, typickými pro seniorský věk, jako je hypertenze, kognitivní poruchy, metabolický syndrom, osteoporóza, benigní hyperplazie prostaty či zácpa. Zaměří se i na možnost ovlivnit neurovegetativní stav pacienta a funkce vylučovacích orgánů, resp. detoxikaci organismu. Prof. Bianchi se bude baývat i celkovým konceptem a specifiky moderní péče o pacienty v seniorském věku.

Třetí, dubnový seminář, povede klinický onkolog Dr. Ivano Ferri Hammamberg, který se zaměří na problematiku zánětu z pohledu regulačních procesů a na potřeby onkologického pacienta; bude se věnovat bioregulačním mechanismům zánětu a jeho chronobiologii, vlivu eliminace xenobiotik na zánětlivý proces, roli extracelulární matrix v zánětlivém procesu. Dr. Ferri se zabývá ve své praxi i imunologickými aspekty terapie onkologických pacientů, mj. také možnostmi zvýšit kvalitu života těchto pacientů pomocí komplementárních přístupů. Seminář navazuje na onkologický seminář v roce 2016 a bude zaměřen hlavně na konkrétní kazuistiky a podpůrné léčebné protokoly.

Čtvrtý, květnový seminář bude věnován mikroimunoterapii, detailnímu porozumění procesů imunologických pochodů ve stavu zdraví a různých forem onemocnění. Na semináři bude přednášet dr. Gudrun Mekle, absolventka univerzity v Essenu s řadou mezinárodních zkušeností (Německo, Filipíny, Izrael, Hong-Kong). Pražská přednáška dr. Mekle bude zaměřena na možnosti, jež skýtají postupy tzv. mikroimunoterapie při řešení řady chorob, k jejichž vzniku přispívá chronický stres. Speciální pozornost bude věnována mitochondropatiím a vnímavosti vůči virovým a bakteriálním infekcím, jejichž vznik se pojí s vlivem chronického stresu na fungování imunitního systému. Na semináři vystoupí také italská lékařka dr. Anna Perruzza, absolventka univerzity La Sapienza v Římě a ambulantní specialistka z Pisy, věnující se integrativní medicíně. Bude mluvit o využití fytoterapeutických přípravků, založených na využití originální metody hydroenzymatické extrakce, metody, která napomáhá získat komplex fytoaktivních látek v maximálním množství a kompletním složení tak, jak se nacházejí v přírodních zdrojích.

Pátý, červnový seminář povede prof. Leonello Milani, přední odborník v oblasti fyziologické regulační medicíny. Tématem budou například autoimunitní onemocnění a infekční choroby. Autoimunitní onemocnění budou presentovány z pohledu poruch psycho-neuro-endokrinno-imunitní osy a budou presentovány možnosti terapeutických zásahů pomocí nízkých dávek cytokinů, hormonů a neuropeptidů, růstových faktorů u onemocnění jako je revmatoidní artritida, diabetes mellitus, roztroušená skleróza, psoriáza, systémový lupus erythematodes, Hashimotova struma, Sjogrenův syndrom, Graves-Basedowa nemoc a další. Pozvánka na seminář v Jesenici je zde, na seminář v Brně zde.

Šestý, zářijový seminář povede italská endokrinoložka Dr. Simonetta Marucci.s tématem onemocnění hormonálního systému. Dr. Marucci se zaměří například na syndrom vyhoření, hypofertilitu, onemocnění štítné žlázy a další endokrinně podmíněné choroby a uvede možnosti jejich ovlivnění.

V sedmém, říjnovém semináři se MUDr. Petra Blum bude věnovat problematice mikroimunologie v léčbě virových onemocnění, a to s pozorností na léčbu infekčních onemocnění způsobených virem Epstein-Baarové, cytomegalovirem, herpetickými viry a papilomaviry.

V osmém listopadovém semináři, věnovaném medicíně nízkých dávek v oboru imunologie, vystoupí italská lékařka Dr. Tiziana Semplice. Ve svém pražském vystoupení se zaměří na možnosti, jak medicínou nízkých dávek působit na imunitní procesy na úrovni buňky a buněčných organel u chronického únavového syndromu, metabolického syndromu, celiakie, atopické dermatitidy, akutní mononukleózy, roztroušené sklerózy, ucerativní kolitidy, sklerodermie, fibromyalgie, autoimunitní vaskulitidy, revmatoidní artritidy atd.


Místo konání všech seminářů: Edukafarm, Jesenice u Prahy, V Areálu 1243 (parkování je možné v areálu).

Časový rozvrh: semináře se konají vždy od 10 do 18 hodin.

Registrační poplatek za jednotlivý seminář: 1500 Kč. Registrační poplatek zahrnuje: sborník s prezentací autora přednášky, občerstvení (oběd).

Pozvánka na kurz je ke stažení zde.

Pro další informace kontaktujte prosím sekretariát Edukafarmu (tel. 224252435, e-mail: edukafarm@edukafarm.cz).

Určeno pro: lékaře

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy