Epoetiny - kožní reakce

Epoetiny - kožní reakce
Epoetiny jsou analoga erytropetinu, užívaná ke stimulaci erytropoezy především u nefrologických, hematologických a onkologických pacientů. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská léková agentura (EMA) spolu s držiteli rozhodnutí o registraci všech léčivých přípravků obsahujících epoetiny informují v dopise zdravotnickým pracovníkům o riziku závažných kožních nežádoucích účinků u pacientů léčených epoetiny darbepoetinem alfa, epoetinem alfa, epoetinem beta, epoetinem theta, epoetinem zeta a methoxy-polyethylenglykol-epoetinem beta. Přinášíme text dopisu.

Informační dopis k problematice nežádoucích účinků epoetinů je dostupný zde.

Zdroj: odd. farmakovigilance SÚKL


pk

24.09.2017