Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Aktuální číslo Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 9/2017) přetiskuje kritické články z časopisu Prescrire International o problému účinnosti a bezpečnosti dvou monoklonálních protilátek (evolocumabu a alirocumabu) v léčbě hypercholesterolémie. Z dalších důležitých témat: gastrointestinální nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik (NSA) u dětí.

Kompletní číslo Farmaceutických informací 9/2017 je k dispozici zde.


12.09.2017