Humalog (inzulin lispro) - mimořádné opatření MZ ČR

Humalog (inzulin lispro) - mimořádné opatření MZ ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané za účelem zajištění dostupnosti přípravků řady Humalog (obsahující inzulin lispro) pro diabetiky v České republice. Přinášíme bližší informace.

Přípravky řady Humalog (Eli Lilly) obsahují krátkodobě působící inzulinový analog inzulin lispro, užívaný v terapii diabetu 1.typu. SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví (vydané 30. 6. 2017) pod č.j.: MZDR 31721/2017-3/FAR, kterým se zakazuje užít níže uvedené léčivé přípravky k další distribuci či vývozu mimo území České republiky. Jedná se o tyto přípravky:

  • HUMALOG 200U/ML INJ SOL 5x3ML, kód SÚKL 0210178
  • HUMALOG 100U/ML INJ SOL 5x3ML, kód SÚKL 0025592
  • HUMALOG 100U/ML INJ SOL 1x10ML, kód SÚKL 0025590
  • HUMALOG KWIKPEN 100U/ML INJ SOL 5x3ML, kód SÚKL 0029689
  • HUMALOG MIX25 100U/ML INJ SUS 5x3ML, kód SÚKL 0025596
  • HUMALOG MIX25 KWIKPEN 100U/ML INJ SUS 5x3ML, kód SÚKL 0029691
  • HUMALOG MIX50 100U/ML INJ SUS 5x3ML, kód SÚKL 0025594
  • HUMALOG MIX50 KWIKPEN 100U/ML INJ SUS 5x3ML, kód SÚKL 0029693

Opatření platí do odvolání. Jedná se o mimořádné opatření, které má zajistit dostupnost dostatečného množství balení uvedených léčivých přípravků pro potřeby léčby pacientů v ČR.

---

Zdroj:  Oddělení správné distribuční praxe SÚKL


pk

11.08.2017