Fototerapie infračerveným zářením

Fototerapie infračerveným zářením

Fototerapie je metoda léčby elektromagnetickým zářením (neionizujícím) v rozsahu od infračervené, přes viditelnou, po ultrafialovou oblast spektra. Všechny tyto druhy fototerapie využívají účinku fotonů na živé tkáně. Moderní fototerapie navazuje na tradiční metodu léčby slunečním světlem (helioterapii). Přinášíme podrobnější informace.

Světlo má pro život rozhodující význam, je součástí všech biorytmů, pro které představuje nenahraditelnou informaci, spouštějící řadu regulací. Světlo je i základním zdrojem energie, je základní podmínkou života. Tyto dva typy účinků světla – informační a energetický, využívá i moderní medicína. V současné době jsou prokázány velmi dobré výsledky racionálně využívané fototerapie u celé řady patologických stavů. Účinky všech druhů fototerapie jsou spojeny s těmito charakteristickými faktory: vlnovou délkou záření, jeho dávkou, délkou expozice, frekvencí pulzů a absorpcí záření tkáněmi. Každý z těchto faktorů ovlivňuje účinky fototerapie.

Z uvedených typů fototerapie se zaměříme na infračervené záření (IR). Toto záření je přirozenou součástí slunečního záření a má zcela nezastupitelný význam pro naprostou většinu známého života na Zemi. Využití IR záření v péči o zdraví nabízí celou řadu možností ovlivnění patologických procesů. Působí prospěšně především na klouby, svaly a obecně na měkké tkáně. IR záření se dělí podle vlnové dílky na jednolivá pásma: tzv. blízké pásmo (IR-A), střední (IR-B) a vzdálené (IR-C) pásmo. Infračervené záření pásma IR-A má najkratší vlnovou délku (760 až 1500 nm), působí ze všech druhů IR záření do největší hloubky - nejen do kůže, ale i do podkoží, a ovlivňuje prospěšně i hlouběji uložené tkáně. Pásmo IR-A je  proto pro infračervenou fototerapii nejvhodnější. Svým působením způsobuje lokální vazodilataci, zvyšuje tím perfuzi kůže a podkoží (vzniká hyperémie – zvýšené prokrvení). Tím se v daném místě zlepší přívod živin a krevních elementů a odvod metabolických zplodin. Navíc dochází k šíření tohoto účinku do hloubky např. na svaly či kloubní struktury. Dochází k tomu především reflexním účinkem na cirkulaci, kterým se šíří zvýšené prokrvení i do vzdálenějších lokalit, ale také kondukcí, tedy vedením tepla přímo ve tkáních. IR-A záření tak působí nejen lokálně, ale jeho schopnost ovlivňovat organismus je širší.1-5

Základní mechanismus léčebných účinků infračerveného záření, tedy zvýšené prokrvení (hyperémie), je dán stimulačním působením IR-A na syntézu oxidu dusnatého (NO), který svým účinkem na hladké svalstvo cév způsobuje vazodilataci.6 Právě hyperémií je zprostředkována značná část prospěšných účinků fototerapie IR-A zářením. Tyto účinky lze rozdělit do několika skupin. Trofický účinek (zlepšení výživy tkání) je dán zlepšením přívodu živin do tkání; výsledkem je zlepšení funkce tkání (např. zvýšení pružnosti kolagenu ve tkáních pohybového systému). Účinek protizánětlivý a antibakteriální je dán zvýšeným přívodem imunitních elementů a zrychlením toku krve a lymfy. Antibakteriální účinek souvisí také se skutečností, že řada bakterií je citlivá na zvýšenou teplotu. Účinek spasmolytický, resp. myorelaxační je způsoben reflexním mechanismem a projevuje se uvolněním jak příčně pruhovaného, tak i hladkého svalstva. Antiedematózní účinek vzniká v důsledku vlivu na permeabilitu buněčných stěn a osmotický tlak ve tkáních. Analgetický účinek je částečně dán snížením kyselosti tkání (normalizací pH) při zlepšeném prokrvení a lepším odplavením zplodin a tzv. substance P, dále poklesem citlivosti vnitřních receptorů bolesti; analgezie vzniká i v důsledku protizánětlivého a antiedematózního účinku. IR-A záření také významně zlepšuje hojení, což je způsobeno zejména lepším přívodem živin, kyslíku a hojivých elementů při zvýšené krevní cirkulaci. Resorpční účinek je způsoben zlepšeným odstraňování zplodin metabolismu.1-5

K hlavním indikacím fototerapie infračerveným zářením patří chronická bolestivá onemocnění pohybového systému jako je vertebrogenní algický syndrom (např. lumbago),7 osteoartrózy, chronické artritidy, burzitidy, tendovaginitidy, epikondylitidy, myalgie. K dalším indikacím patří spasmy hladkého svalstva, zánětlivé infiltráty (analgetický a resorpční účinek), zánětlivá kožní onemocnění (např. furunkl, karbunkl, hydrosadenitida, panaricium, paronychium - k urychlení kolikvace hnisavých procesů), chronické sinusitidy, tracheitidy, bronchitidy, ve stomatologii např. stavy po extrakci zubů.1-2 Klinické studie ukázaly účinnost i u některých dalších onemocnění, jako je např. lymfedém.8 (Pokud jde o kontraindikace, aplikace infračerveného záření není vhodná u pacientů s hypertenzí vyššího stupně, pokročilou aterosklerozou, dekompenzovanými srdečními vadami a srdečním selháváním, febriliemi.2 Jako příklad terapeutické aplikace infračerveního záření lze uvést onemocnění pohybového systému, především degenerativní a zánětlivá. IR záření svými účinky zvyšuje extenzibilitu (roztažitelnost či pružnost) kolagenních vláken, snižuje ztuhlost kloubních spojení, pozitivně působí při narušené funkci kloubních pouzder (vzniklé např. v důsledku degenerativních patologických změn), snižuje bolestivost kloubů i svalů, uvolňuje spasmy příčně pruhovaných i hladkých svalů, snižuje nežádoucí zánětlivou reakci, přispívá k odstranění edémů, zlepšuje vstřebávání chronických výpotků. Aplikace IR je užitečná i při podpoře hojení u chronických zánětlivých procesů.3

Pro diagnostiku patologických stavů vhodných pro fototerapeutickou léčbu, jsou v současné době k dispozici např. techniky termoregulační diagnostiky (TRD). Jsou v medicínské praxi cenným doplňkem rutinně používaných diagnostických metod. Skenovací termoregulační diagnostika (STRD) je metoda, která je založena na radiační termografii, respektive na možnosti bezdotykového měření tepelného vyzařování povrchu lidského těla a jeho změn, přičemž vychází z faktu, že tkáně zdravé a tkáně postižené, například oxidativním stresem a chronicky zánětlivou reakcí, vykazují rozdílné teploty, což registruje počítačový program do termovizního obrazu. Další informace jsou k dispozici zde.

Literatura

1. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 2007.
2. Poděbradský J, Vařeka I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 1998.
3. Dungl P, et al. Ortopedie. Praha: Grada Publishing, 2014.
4. Robertson V. Electrotherapy explained: Principles and practice. Toronto: Elsevier, 2006.
5. Tsai SR, Hamblin MR. Biological effects and medical applications of infrared radiation. J Photochem Photobiol B 2017;170:197-207.
6. Wecksler S, Mikhailovsky A, Ford PC.Photochemical Production of Nitric Oxide via Two-Photon Excitation with NIR Light. J Am Chem Soc 2004;126:13566-7.
7. Ansari NN, Naghdi S, Naseri N. Effect of therapeutic infra-red in patients with non-specific low back pain: a pilot study. J Bodyw Mov Ther 2014;18:75-81.
8. Li K, Zhang Z, Liu NF. Efficacy and safety of far infrared radiation in lymphedema treatment: clinical evaluation and laboratory analysis. Lasers Med Sci 2017;32:485-494.

(Připravila odborná redakce Edukafarm)                                                                      

 


27.08.2017