Meda Pharma stahuje EPIPEN a EPIPEN JUNIOR se závadou v jakosti

Meda Pharma stahuje EPIPEN a EPIPEN JUNIOR se závadou v jakosti

EPIPEN a EMERADE jsou injekční přípravky s obsahem adrenalinu, určené k léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe). Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stahování některých šarží těchto léčivých přípravků od pacientů z důvodu možné závady v jakosti (riziko nevysunutí jehly v průběhu aplikace léku). Přinášíme podrobnosti.

Dne 5. 4. 2017 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o závadě v jakosti u přípravků EPIPEN a EPIPEN JUNIOR, u nichž hrozí riziko nevysunutí jehly v případě aplikace léku. Tato závadná pera se však od pacientů původně nestahovala, jelikož nebylo k dispozici dostatek náhradních přípravků. Protože jsou již na českém trhu dostupné přípravky EPIPEN z jiné šarže, případně nahrazující léčivý přípravek EMERADE, vyzývá SÚKL pacienty, aby závadné přípravky vrátili zpět do lékárny, kde jim bude vydáno nové balení z šarže, která není závadou v jakosti dotčena.

Podrobná informace o závadných šaržích přípravků je dostupná zde.


pk

02.05.2017