Seminář o významu antioxidační ochrany buněk v prevenci závažných onemocnění

Seminář o významu antioxidační ochrany buněk v prevenci závažných onemocnění

Edukafarm ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Českou lékárnickou komorou pořádá 7.června 2017 v Brně (Hotel International, Husova 16) pro lékaře a farmaceuty seminář "Antioxidační ochrana buněk a její význam v prevenci závažných onemocnění. Zkušenosti americké Riordan Clinic s léčbou chronicky zánětlivých stavů". Na akci mj. bude prezentovat své klinické zkušenosti dr. Ron Hunninghake, medicínský ředitel Riordan Clinic, Kansas City (překlad zajištěn). Akce je akreditována ČLK a ČLnK. Přinášíme podrobnější informace o programu a možnostech přihlášení.

Program

16,00 - 17,00 Oxidační stres - tichý zabiják / Významné antioxidační účinky molekuly vitaminu C a glutathionu / Deficit vitaminu C: klinický význam a možnosti detekce / Kancerogeneze a možné preventivní a komplementární zásahy. Farmakologické aspekty, klinické studie.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha
17,00 - 17,20 Využití potenciálu autologních protinádorových vakcín na bázi dendritických buněk u vybraných nádorových onemocnění.
Prof.MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy
17,20 - 19,00 Zajímavé případy z klinické praxe.
Ron Hunninghake, MD, medicínský ředitel, Riordan Clinic, USA
19,00 - 19,30 Společná diskuze
Elektronická přihláška:
Termín akce:
 

Účastník:
 

Přidávání dalších účastníků do přihlášky již není v souvislosti se spuštěním e-learningového modulu možné.
Každý účastník obdrží na zadaný osobní mail své přihlašovací údaje, které jsou unikátní pouze pro něj samotného a může je využít jak pro přihlašování na semináře tak i na e-learning.

Pokud jste u nás již objednávali, stačí se přihlásit pod svým účtem a nemusíte znovu vyplňovat údaje

Fakturační údaje

 
 
 
 
 
 

Ze zasílání obchodních sdělení je možné se odhlásit v rámci každé obdržené e-mailové zprávy.


Počet přihlášených účastníků: 1

Cena na místě: 200 Kč

Cena při platbě předem: 200 (1 x 200 = 200)


Částku 200 zašlete na účet číslo: 5005480106/4000

Váš variabilní symbol: Obdržíte po odeslání formuláře Tento variabilní symbol je nutno uvést při platbě.
Pokud nebude uveden, bude objednávka považována za neplatnou.

Odesláním registrace/přihlášky uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas společnosti Edukafarm s.r.o. se zpracováním výše vyplněných osobních a jiných údajů za účelem čerpání služeb nabízených portálem EDUKAFARM.cz (semináře, e-learning a zasílání odborných informací) na dobu neurčitou.

Pozvánka na akci je de stažení zde. Akce je akreditována ČLnK (6 bodů), a ČLK (4 kredity).

Určeno pro: lékaře a farmaceuty

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy