Kombinovaná vakcína Boostrix Polio - informace k momentální nedostupnosti v ČR

Kombinovaná vakcína Boostrix Polio - informace k momentální nedostupnosti v ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o aktuální nedostupnosti kombinované vakcíny proti difterii, tetanu, pertusi a poliomyelitidě - přípravku Boostrix Polio inj.stříkačka, užívaného k přeočkování proti uvedeným onemocněním u osob starších než 3 roky. Přinášíme bližší informace o tomto problému a o také o postupu, který SÚKL navrhuje k řešení vzniklé situace.

Držitel rozhodnutí o registraci přípravku Boostrix Polio inj.stříkačka, společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Praha (GSK), nahlásil u uvedeného přípravku přerušení dodávek s tím, že obnovení dodávek předpokládá v květnu tohoto roku. Jako důvod přerušení dodávek společnost GSK uvedla výpadek ve výrobě. Dle informací od této společnosti by se mělo jednat o krátkodobý výpadek výroby.

Tato vakcína je určena k přeočkování, které má být podáno během širšího časového rozmezí. Po dobu tohoto výpadku je možno k přeočkování použít kombinaci dvou vakcín: vakcíny Boostrix inj.stříkačka (difterie, tetan, pertuse) s vakcínou Imovax Polio (poliomyelitida). Není tedy pravdou, jak uvedla některá média, že by rozočkované děti zůstaly bez možnosti přeočkování – k dispozici jsou aktuálně jiné vakcíny, jejichž kombinací lze přeočkování provést.

Přestože SÚKL médiím poskytuje ucelené informace, ne vždy jsou použity v plném rozsahu. V případě aktuální nedostupnosti vakcíny Boostrix Polio inj.stříkačka tak může vlivem některých médií docházet ke zkreslení celé situace. SÚKL proto zveřejňuje všechny informace, které má v současné době k dispozici. O nahlášených výpadcích léčivých přípravků, včetně možných náhrad, SÚKL průběžně informuje na svých webových stránkách; laická i odborná veřejnost má tedy tyto informace nepřetržitě k dispozici (viz: http://www.sukl.cz/vypadky-leku).

---

Zdroj: Tiskové a informační oddělení SÚKL


pk

22.03.2017