Postgraduální kurz Akademie FRM 2017 - Kurz již proběhl

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017 - Kurz již proběhl

Poslední seminář letošní Akademie proběhl 24.11.2017 a byl zaměřený na imunologii. Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených především lékařům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Na všech seminářích, které probíhají v Jesenici u Prahy, přednášejí zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Přinášíme podrobnosti programu a elektronickou přihlášku. Pro zájemce o výsledky výzkumu FRM v různých oborech je dostupný sborník publikovaných studií z oblasti medicíny nízkých dávek (v angličtině) zde.

Litujeme, ale na tento seminář se již není možné přihlásit, seminář již proběhl.

Termíny a program:
Datum konání Téma semináře Hlavní lektor
Pátek 20. 1. 2017 Metabolický syndrom
z pohledu FRM
Dr. Andrea Grosso

Pátek 24. 2. 2017 FRM v endokrinologii Dr. Simonetta Marucci
Pátek 31. 3. 2017 FRM v geriatrii Dr. Andrea Lozzi
Pátek 5. 5. 2017 FRM v gynekologii Dr. Maurizio Passafaro
Pátek 9. 6. 2017 +
+ sobota 10.6.2017
Vybrané kapitoly
z onkologieDr. Ivano Hammarberg Ferri
Dr. Ron Hunninghake
Prof. Pavel Klener
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Pátek 15. 9. 2017 FRM v pediatrii Dr. Antonello Arrighi
Pátek 20. 10. 2017 FRM v gastroenterologii Dr. Marco del Prete
Pátek 24. 11. 2017 Mikroimunologie v diagnostice a praxi Dr. Gudrun C. Mekle, M.A.

První, lednový seminář
vedl italský lékař Dr. Andrea Grosso, jenž se zaměří na význam středomořské stravy v prevenci metabolického syndromu. Poskytl důležité informace z oblasti výživy a jejího podpůrného vlivu v léčbě řady onemocnění. Dr. Grosso představil přístupy, jež významně snižují potravinové alergie, posilují výkonnost imunitního systému, podporují mitochondriální funkce buněk a detoxikaci organismu prostřednictvím jater, takže mj. napomáhají v boji s hypercholesterolémií  a v době rapidně stoupajícího množství pacientů s diabetem pomáhají čelit glukózové hrozbě. Komentář dr. Šuly, pro nějž jsou režimová opatření včetně úpravy jídelníčku běžnou součástí každé terapie, se mj. zaměřil na míru potravinové intoxikace u nás a možnosti jejího snižování.

Druhý seminář, v únoru, se zaměřil na endokrinní poruchy, a to hlavně v oblasti štítné žlázy, poruchy reprodukčních funkcí (mužská a ženská neplodnost), premenstruační syndrom, dysmenoreu, polycystická ovária, menopauzální syndrom, obezitu a na mentální anorexii. Zkušená italská endokrinoložka Dr. Simonetta Marucci přiblížila posluchačům fyziologické, patofyziologické a regulační mechanismy v oblasti endokrinologie, provázání tohoto homeostatického systému s imunitním a nervovým systémem a uvedla léčebné protokoly pro podporu regulace fyziologických funkcí u zmíněných onemocnění. Dr. Šula prezentoval své zkušenosti v tomto oboru.

Třetí, březnový seminář jsme uvítali dr.Andrea Lozziho, jenž představil koncept podpory zdraví u seniorů. Koncept je založen na zpomalování buněčného stárnutí prostřednictvím podpory mitochondriálních funkcí a antioxidační terapie. Dr. Lozzi se bude zabývat řadou onemocnění, k nimž se řadí např. poruchy kognitivních funkcí, počínající demence, poruchy imunitních funkcí – autoimunity. Předloží řadu klinicky vyzkoušených protokolů ze své veronské, milánské a římské praxe. Dr. Jan Šula pohovořil o tom, kam dnes dospěl světový výzkum problematiky zpomalování buněčného stárnutí. Prof. Jaroslav Michálek, Ph.D. z kliniky Cellthera promluví o možnostech terapie kmenovými buňkami u  artróz.

Čtvrtý, květnový seminář byl věnován gynekologii. Hostujícím lékařem byl Dr. Maurizio Passafaro, který provozuje klinickou praxi v Miláně. Základem jeho sdělení byla studie, již uskutečnil  s týmem lékařů a jejímž předmětem je podpora ženské plodnosti prostřednictvím nízkých dávek cytokinů a hormonů. Výstupy studie uvádějí 85% úspěšnost otěhotnění u rizikových pacientek s prognózou nízké pravděpodobnosti otěhotnění. Dr. Passafaro pojenal i o řadě dalších gynekologických témat.


Pátý, červnový seminář
byl rozložen do dvou dnů, pátek 9.6.2017 a sobotu 10.6.2017. V pátek 9.6. se onkolog MUDr. Ivano Ferri Hammamberg zaměřil na problematiku zánětu z pohledu FRM a na potřeby onkologického pacienta; bude se věnovat bioregulačním mechanismům zánětu a jeho chronobiologii, vlivu eliminace xenobiotik na zánětlivý proces, roli extracelulární matrix v zánětlivém procesu. Dr. Ferri se zabýval převážně imunologickými aspekty terapie onkologických pacientů, mj. také možnostmi zvýšit kvalitu života těchto pacientů pomocí komplementárních přístupů. Seminář navazoval na onkologický seminář v roce 2016 a bude zaměřen hlavně na konkrétní kazuistiky a podpůrné léčebné protokoly.
V sobotu 10.6. vystoupil Dr. Ronald Hunninghake, hlavní lékař americké kliniky Riordan Clinic, zařízení spojeného s Kansaskou univerzitou v USA. Lékař Hunninghake, významný odborník v používání infuzí vysokých dávek vitaminu C (IVC), hovořil o nejnovějších poznatcích využití vitaminu C v klinické praxi. Představil však i  další komplementární přístupy v onkologii, podělíl se s lékaři o své zkušenosti ze své klinické praxe. Právě v této oblasti odborného výzkumu hraje Riordan Clinic přední místo již přes 40 let, kdy se jako první klinika v USA zhostila výzkumu a jeho aplikace v klinické praxi. Na červnovém semináři vystoupil i MUDr. Jiří Slíva PhD., vědecký pracovník z Farmakologického ústavu 3. LF UK, který se zabýval farmakologickými aspekty komplementární léčby v onkologii. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., doyen onkologické léčby v České republice, zahájil celou akci svým příspěvkem o roli antioxidantů v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

Šestý, zářijový seminář, byl věnován pediatrii, konkrétně problematice imunity z pohledu ORL, pneumologie, gastroenterologie a poruch nervového systému u dětí. Zkušený pediatr Dr. Antonello Arrighi představil terapeutické protokoly opírající se o podávání imunostimulačních látek. Na vyžádání lékařů se věnoval mj. inovativním přístupům v oblasti léčby autismu, vakcinaci a dalším oblastem, které se v poslední době v pediatrii významně diskutují.

V sedmém, říjnovém semináři se Dr. Marco del Prete zaměřil na gastroenterologii, a to hlavně zánětlivá onemocnění střeva a problematiku leaky gut syndromu. Italský lékař vysvětlil provázání gastrointestinálního traktu se systémem imunitním a nervovým, s dopadem na celou psycho-neuro-endokrino-imunitní osu. Významně a v souvislostech pojednal o vlivu stresu na dysfunkce v oblasti trávicího traktu. Z tohoto pohledu také navrhl řadu protokolů, jež zohledňují komplexní přístup k těmto pacientům.

V osmém listopadovém semináři, věnovaném medicíně nízkých dávek v oboru imunologie, vystoupila německá lékařka Gudrun C.Mekle, provozující privátní praxi všeobecného lékaře v Martfeldu, samosprávné obci v hornosaském okrese Diepholz, nedaleko Brém. Ve svém pražském vystoupení se dr. Mekle zaměřila na možnosti, jak prostředky FRM působit na imunitní procesy probíhající na úrovni buňky a buněčných organel.

Kompletní vzdělávací cyklus je kreditovaný 42 body České Lékařské společnosti (jen jako celek) a bude zakončen udělením certifikátu Akademie. Podmínky pro získání certifikátu jsou účast na všech seminářích s možnou absencí na jednom z nich a sepsání krátké závěrečné práce (její podmínky budou specifikovány v průběhu cyklu, obvykle je to sepsání 3 kazuistických sdělení, případně zaslání kazuistik do časopisu Biotherapeutics v průběhu cyklu).


Místo konání všech seminářů: Edukafarm, Jesenice u Prahy, V Areálu 1243 (parkování je možné v areálu).

Časový rozvrh: semináře se konají vždy od 10 do 18 hodin.

Registrační poplatek: Jednotlivé semináře: 1500 Kč/seminář. Registrační poplatek zahrnuje: sborník s prezentací autora přednášky, občerstvení (oběd). Účastníci celého cyklu obdrží na závěr certifikát Akademie FRM.

Pro další informace kontaktujte prosím sekretariát Edukafarmu (Renata Zahrádková, tel. 224252435, e-mail: edukafarm@edukafarm.cz).

Určeno pro: lékaře

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy