Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je časté onemocnění, nemá jednotnou etiologii a navzdory pokrokům v diagnostice, farmakoterapii a nefarmakologické léčbě má stále špatnou prognózu. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční a hypertenze. Přinášíme článek věnovaný současné farmakoterapii chronického srdečního selhání, který byl publikován v časopise Farmakoterapeutické informace.

Farmakoterapeutické informace (FI) vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Článek věnovaný farmakoterapii chronického srdečního selhání vyšel na pokračování v FI 12/2016 a 1/2017. První část článku je dostupná zde, druhá část zde.


03.01.2017