Diseminovaná intravaskulární koagulopatie a její léčba

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie a její léčba

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (syndrom DIC) je závažný trombohemoragický syndrom, doprovázející
četná základní onemocnění. Současné koncepci léčby tohoto syndromu je věnováno říjnové číslo Farmakoterapeutických informací, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Diseminovaná intravaskulární koagulace (syndrom DIC) je stav vyznačující se patologicky zvýšenou koagulační aktivitou s tvorbou trombů v periferní cirkulaci a postupným vyčerpáním koagulačních faktorů, který následně vede k zvýšení krvácivosti. Vyskytuje se jak v akutní tak i v chronické formě. Vzniká vždy sekundárně jako odpověď na určitý tkáňový inzult. Mezi rizikové faktory zapříčiňující vznik DIC patří: sepse, trauma, nádorová onemocnění, těžká potransfusní reakce, revmatologická onemocnění, gynekologicko-porodnické komplikace, embolie plodové vody, abrupce placenty, eklampsie, syndrom mrtvého plodu, těžké selhání jater, poruchy mikrocirkulace (šokové stavy), vystavení cirkulující krve cizorodým materiálům (mimotělní oběh).

Článek o léčbě syndromu DIC (FI 10/2016) je dostupný zde.


08.10.2016