Články z aktuálního čísla Biotherapeutics jsou dostupné na webu

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics jsou dostupné na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika se můžete nyní seznámit na našem webu.

Fulltexty článků z posledního vydání časopisu Biotherapeutics (3/2018) jsou dostupné zde.