Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, který je zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z posledního čísla tohoto periodika (1/2018) se můžete nyní seznámit i na našem webu.

Fulltexty článků z aktuálního čísla časopisu Biotherapeutics jsou dostupné zde.