Články z FarmiNews a Biotherapeutics na webu

Články z FarmiNews a Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborné časopisy Biotherapeutics a FarmiNews, které jsou zaměřeny na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálních čísel těchto periodik se můžete nyní seznámit na našem webu.

Fulltexty článků z nových čísel časopisů: FarmiNews zde, Biotherapeutics zde.