Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika (Biotherapeutics 4/2017) se můžete nyní seznámit i na našich internetových stránkách.

Fulltexty článků z časopisu Biotherapeutics 4/2017 jsou dostupné zde.