Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Společnost Edukafarm vydává periodika zaměřená na inovativní trendy ve farmakoterapii - pro lékaře časopis Biotherapeutics, pro farmaceuty časopis FarmiNews. S články z aktuálních vydání těchto časopisů se můžete nyní seznámit na našem webu.

Fulltexty článků z posledního čísla Biotherapeutics jsou dostupné zde, FarmiNews zde.