Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Společnost Edukafarm vydává pro zdravotnickou veřejnost časopis Biotherapeutics a pro farmaceuty časopis FarmiNews. Obě periodika jsou zaměřená na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálních čísel těchto časopisů se můžete nyní seznámit na našem webu.

Fulltexty článků z FarmiNews 1/2019 jsou dostupné zde, články z Biotherapeutics 2/2019 zde.