Terapie kožních mykóz

Terapie kožních mykóz

Současné možnosti farmakoterapie mykotických onemocnění kůže jsou hlavním tématem červnového čísla měsíčníku pro lékaře a farmaceuty Farmakoterapeutické informace (FI 6/2016). Přinášíme plný text.

Farmakoterapeutické informace vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. V čísle FI 6/2016 je za článkem o farmakoterapii kožních mykóz zařazen článek o idarucizumabu, látce která umožňuje reverzi účinku dabigatranu (dabigatran je kompetitivní reverzibilní přímý inhibitor trombinu). Články jsou dostupné zde.


13.06.2016