Analgetika v paliativní medicíně

Analgetika v paliativní medicíně

Použití analgetik v léčbě bolestivých stavů u onkologických pacientů je důležitá součást paliativní medicíny. Tímto tématem se zabývá článek publikovaný na pokračování v časopise Farmakoterapeutické informace (10-12/2015). Všechny tři části článku zpřístupňujeme i na našich stránkách.

První část článku o analgeticích v paliativní medicíně je k dispozici zde, druhá zde, dokončení zde.


02.11.2015