Celoevropské přehodnocení antidiabetik gliflozinů

Celoevropské přehodnocení antidiabetik gliflozinů

Glifloziny jsou perorální antidiabetika, určená k léčbě diabetu 2.typu; působí mechanismem blokády zpětné resorpce glukózy v ledvinách. Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, zahájila Evropská léková agentura (EMA) přehodnocení přípravků s obsahem gliflozinů kvůli nově zjištěnému riziku vzniku diabetické ketoacidózy. Přinášíme podrobnosti.

Glifloziny (označované také jako inhibitory SGLT2) blokují v ledvinách bílkovinu nazvanou sodíko-glukózový transportér 2 (SGLT2). V průběhu filtrace krve v ledvinách SGLT2 odpovídá za zpětné vychytávání glukózy z moči do krevního oběhu. Zablokování SGLT2 pomocí gliflozinů působí zvýšené vylučování glukózy močí, a tudíž snižování hladiny glukózy v krvi. Mechanismus působení gliflozinů je nezávislý na účinku a hladině inzulínu. Glifloziny jsou indikovány pro monoterapii a kombinovanou terapii diabetu 2. typu (včetně kombinace s inzulinem). Glifloziny jsou registrované centralizovanou procedurou pro všechny státy EU.

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Evropská agentura pro léčivé přípravky zahájila přehodnocení léků s obsahem gliflozinů - přípravků FORXIGA (dapagliflozin), JARDIANCE (empagliflozin), INVOKANA (canagliflozin) a přípravků, které obsahují tyto účinné látky v kombinaci s metforminem (XIGDUO, VOKANAMET a SYNJARDY). Cílem je zhodnotit riziko diabetické ketoacidózy. Přezkoumání probíhá na žádost Evropské komise po sérii hlášení upozorňujících na diabetickou katoacidózu u diabetiků léčených glifloziny. Databáze EudraVigilance eviduje k 19. 5. 2015 celkem 147 takových případů (celkové světové spotřeby jsou více než 500 000 paciento-roků). Všechny případy byly závažné a některé vyžadovaly hospitalizaci. Přibližně třetina případů se týkala použití off-label, tedy mimo schválené indikace, u pacientů s diabetem 1. typu. Diabetická ketoacidóza bývá obvykle provázena vysokou hladinou cukru v krvi. U případů popisovaných v souvislosti s podáním gliflozolinů však byla hladina cukru často zvýšena jen mírně.

Diabetická ketoacidóza je akutní stav metabolické dekompenzace diabetu. Vzniká, když tělo není schopno zajistit si potřebnou energii prostřednictvím glukózy z důvodu nízké hladiny inzulínu. Místo toho organismus získává energii štěpením tuků. Vedlejším produktem štěpení tuků jsou ketony, kterých naopak vzniká přebytek. Mezi příznaky diabetické ketoacidózy patří silný pocit žízně, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, bezdůvodná únava, dýchací obtíže (hluboké usilovné dýchání), zmatenost. Pacienti s těmito příznaky by měli ihned vyhledat lékařskou pomoc. Diabetická ketoacidóza je dobře známou komplikací diabetu 1. typu, ale může se objevit i u pacientů trpících diabetem typu 2. 

Netypický obraz diabetické ketoacidózy může způsobit opožděnou diagnózu a léčbu. U pacienta léčeného glifloziny s příznaky jako je zvracení, nechutenství, bolest břicha, neobvyklá únava, velká žízeň, zmatenost je bez ohledu na zjištěnou hladinu glukózy v krvi nutno pomýšlet na diabetickou ketoacidózu a změřit koncentraci ketolátek v krvi.

Evropská agentura pro léčivé přípravky bude nyní vyhodnocovat všechny dostupné údaje o diabetické ketoacidóze během léčby glifloziny a zjišťovat, zda je třeba měnit způsob podávání gliflozinů v Evropské unii.

Lékaři-diabetologové dostanou v krátké době informační dopis s bližšími údaji o riziku diabetické ketoacidózy a o její léčbě. Pacienti, kteří trpí cukrovkou a mají jakékoli otázky ohledně předepsané léčby, by se měli obrátit na svého lékaře nebo na lékárníka. Bez předchozí konzultace s lékařem nemají pacienti trpící cukrovkou měnit předepsanou léčbu.

V České republice jsou glifloziny dostupné od roku 2014, na trhu jsou v současné době tři léčivé přípravky: FORXIGA (dapagliflozin), JARDIANCE (empagliflozin) a INVOKANA (canagliflozin).

---

Zdroj: Oddělení farmakovigilance SÚKL


pk

18.06.2015


Diskuse k článku Celoevropské přehodnocení antidiabetik gliflozinů

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Without Dr Prescription Buy Prednisone kqi.opxm.edukafarm.cz.ftu.sk http://mewkid.net/buy-prednisone/
Vložení nového příspěvku
 
https://www.fapjunk.com
bokep videos
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bahis siteleri
bahis siteleri bahis siteleri