Evolocumab: první hypolipidemikum z nové lékové skupiny

Evolocumab: první hypolipidemikum z nové lékové skupiny

Komise pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) doporučila, aby byl registrován evolocumab (Repatha), první zástupce nové třídy hypolipidemik, k terapii hypercholesterolémie u pacientů, u kterých není úspěšná či vhodná terapie statiny. Přinášíme bližší informace.

Evolocumab je monoklonální protilátka, která blokuje protein, označovaný jako PCSK9. Tento protein snižuje počet aktivních receptorů pro pro LDL-cholesterol v játrech. Nedostatek těchto receptorů vede ke zvýšení hladiny LDL-cholesterolu v krvi. Pokud je však protein PCSK9 blokován (což je účinek evolocumabu), zvyšuje se počet těchto receptorů v játrech, LDL-cholesterol je následně zvýšeně vychytáván, a tím se snižuje jeho krevní hladina. To má význam u pacientů s hypercholesterolémií. Snížení hladiny LDL-cholesterolu redukuje u těchto pacientů kardiovaskulární riziko, protože vysoká hladina LDL-cholesterolu je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění.

Účinnost evolocumabu byla prokázána v devíti klinických studiích, do kterých bylo zařazeno celkem více než 5000 pacientů s hypercholesterolémií a smíšenou dyslipidémií, a ve dvou studiích s pacienty s homozygotní familiární hypercholesterolémií. Pokud jde o bezpečnost tohoto léčiva, komise EMA konstatovala, je jde o dostatečně bezpečné léčivo.

Evolocumab se aplikuje injekčně subkutánně jednou za dva týdny nebo jednou měsíčně. Je určen pro dospělé pacienty a dospívající nad 12 let věku, s primární hypercholesterolémií a smíšenou dyslipidémií, u kterých se nedaří kontrolovat hladinu LDL-cholesterolu dietou a statiny; u těchto pacientů se užívá evolocumab v kombinaci se statiny. Evolocumab je možno užívat i samostatně, a to u pacientů, kteří netolerují statiny, nebo u kterých jsou statiny kontraindikovány.

Uvedené doporučení komise pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury o registraci evolocumabu bylo zasláno Evropské komisi, která přijme konečné rozhodnutí, na základě kterého bude moci být evolocumab uveden v zemích EU na trh.

---

First-in-class treatment to lower cholesterol. Repatha to offer therapy for patients unable to control high cholesterol with currently available treatment. EMA Press release (zde).


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

29.05.2015


Diskuse k článku Evolocumab: první hypolipidemikum z nové lékové skupiny

Tato diskuse ještě neobsahuje žádné příspěvky.

Vložení nového příspěvku