Moderní farmakoterapie pro první linii

Moderní farmakoterapie pro první linii

Farmakoterapie představuje dynamický, rychle se rozvíjející a proměnlivý obor. Objevují se nové účinné látky, některé dlouho používané léky mizí z doporučených postupů. Lékaři, především praktičtí, potřebují přehlednou příručku, která shrnuje aktuální stav a uvádí v současnosti užívaná léčiva v systematickém řazení a s ohledem na možnosti preskripce. Tyto požadavky splňuje nová publikace Moderní farmakoterapie pro první linii, kterou vydalo nakladatelství Axonite.

Autory publikace jsou MUDr. J.Slíva, Ph.D., PharmDr. V.Müller Závalová, Ph.D. a MUDr. J.Patočková, Ph.D. Kniha poskytuje přehledný popis stávajících možností farmakoterapie nejčastějších onemocnění, se kterými se setkávají lékaři v první linii, tedy zejména všeobecní praktičtí lékaři. U každé skupiny léčiv jsou uváděny jednak účinné látky s nejčastějším dávkováním a dostupnou lékovou formou, současně jsou v příslušných tabulkách uváděna případná omezení u těhotných či kojících žen anebo u osob s ledvinným či jaterním selháním. Dále je poskytnut základní pohled na mechanismus účinku, indikace a kontraindikace. Každá kapitola zahrnuje i komentář, který obvykle zasazuje danou lékovou skupinu do širších souvislostí, jsou zde případně prezentována rizika léčby apod.

V první kapitole je obsaženo minirepetitorium obecné farmakologie (farmakokinetika, farmakodynamika, nežádoucí účinky, interakce, specifika farmakoterapie seniorů a těhotných a kojících žen apod.). Následují kapitoly věnované jednotlivým systémům s přehledem používaných léčiv. V kapitole o kardiovaskulárním systému jsou uvedena např. antihypertenziva, vazodilatancia, látky určené k léčbě srdečního selhání, antiarytmika, hypolipidemika, antikoagulancia, antiagregancia a další. Kapitola věnovaná respiračnímu systému je přehledně rozdělena na části věnované léčivům pro choroby krku, nosu, bronchiálního stromu, léčiva určená k terapii obstrukce dýchacích cest asystémová antihistaminika. Následuje přehled léčiv pro onemocnění gastrointestinálního systému, farmakoterapii bolesti (včetně migrény a chorob pohybového aparátu), dále vybraná léčiva určená pro endokrinní choroby (diabetes mellitus, poruchy štítné žlázy), dále vybrané kapitoly z urologie (např. léčiva užívaná k terapii inkontinence moči, urologických infekcí, benigní hyperplazie prostaty a erektilní dysfunkce).

V kapitole věnované léčbě psychiatrických a neurologických onemocnění jaou uvedeny látky užívané např. u afekticních a neurologických chorob, nespavosti, dále kognitiva a nootropika a terapie závislosti na nikotinu, alkoholu a opioidech. V samostatné kapitole jsou popsána užívaná antiinfektiva (antibiotika, antivirotika, antimykotika, antiparazitika). Dále je uveden přehled suplementace vitaminů, minerálů a poslední kapitola je věnována základním informacím o užívané biologické léčbě, které by měl znát i praktický lékař, přestože tato léčiva jsou předpisována specialisty.

Kniha je určena praktickým lékařům, ale i dalším odborníkům, kteří chtějí být informováni o moderní farmakoterapii. Je přehledně a srozumitelně napsaná. Bude jistě užitečnou pomůckou pro rychlou orientaci v přílivové vlně nových léků, nových indikací a aktualizací doporučených postupů.

---

J.Slíva, V.Müller Závalová, J.Patočková: Moderní farmakoterapie pro první linii. Axonite 2015. ISBN:978-80-88046-00-4. Formát:148x210 mm, vázané, barevné. Počet stran:216. Doporučená cena 520,00 CZK.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

16.03.2015