Cancer World - MediNEWS/onkoFORUM

Na webu Edukafarm.cz jsou dostupné české verze článků z časopisu Cancer World a diskusní rubrika MediNEWS/onkoFORUM. Časopis Cancer World (CW) vydává v angličtině European School of Oncology (ESO), výběr článků z tohoto časopisu v českém překladu vydává se souhlasem ESO Edukafarm (roč. 2015 zde, od roku 2016 jsou překlady článků z CW publikovány v časopise Biotherapeutics: zde). Dále je na našem webu k dispozici rubrika MediNEWS/onkoFORUM, v níž publikujeme rozsáhlejší odborné materiály z oblasti onkologie: zde,