Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Knihu Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., vydává nakladatelství Maxdorf již v druhém, rozšířeném a aktualizovaném vydání. Nové vydání vychází necelé tři roky od vydání prvního, které získalo nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Stejné nakladatelství vydává i novou, obsáhlou moderní učebnici prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. a kolektivu Gynekologie. Přinášíme informace o obou knihách. 

Kniha Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví je přehledným farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů. Kniha je rozdělena na čtyři části. V první části je přehled farmakologie v gynekologii. Obsahuje kapitoly o plánovaném rodičovství (antikoncepce, indukce potratu), farmakologii asistované reprodukce, farmakologii v dětské gynekologii, léčbě endometriózy, syndromu olycystických ovarií, farmakologii děložních myomů, mimoděložním těhotenství, léčbě gynekologických zánětů, farmakologické léčbě v urogynekologii. Další kapitoly jsou věnovány farmakologii klimakterického syndromu, chemoterapii gynekologických zhoubných nádorů, farmakoterapii kondylomat, pooperační péči, využití terapeutických materiálů k hojení ran v gynekologii, léčbě mastodynie.

Druhá část knihy je věnována farmakoterapii v porodnictví. Obsahuje kapitoly o léčebných možnostech u žen s habituálním potrácením, suplementaci výživy těhotných a kojících žen, léčbě infekcí močových cest, nemocí štítné žlázy v graviditě, po porodu a u infertilních žen, farmakoterapii jaterních onemocnění, diabetu, hypertenze a preeklampsie, anémie. Několik kapitol je věnováno porodu – předčasnému porodu, analgezii v rukou porodníka, poporodnímu krvácení, diseminované intravaskulární koagulopatii, imunoprofylaxi RhD erytrocytární aloimunizace a zástavě laktace.

V třetí části knihy jsou obsaženy kapitoly o prevenci a léčbě osteoporózy, léčbě obezity, závislosti na tabáku v gynekologické praxi, léčbě chronických žilních onemocnění v gynekologii a porodnictví, prevenci tromboembolické nemoci a očkování v gynekologicko-porodnické praxi, antiadhezivním a hemostatickým přípravkům v gynekologii a imunomodulační terapii v gynekologii a porodnictví.

Závěrečnou část knihy tvoří rozsáhlý přehled nechanismů působení vybraných léčiv užívaných v gynekologii a porodnictví seznam všech léků, užívaných v současnosti v těchto oborech. Kniha je pečlivě a přehledně zpracovaná. Je určena především gynekologům, užitečná bude také pro internisty či praktické lékaře.

Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata a kol. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. Maxdorf, 2017. 2. rozšířené vydání. Brožovaná, 624 str. Edice Jessenius. ISBN: 978-80-7345-482-1. Cena v e-shopu nakladatelství Maxdorf: 895,- Kč.

---

Další významnou knihou z téhož oboru, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf, je učebnice autorů prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. a kolektivu Gynekologie. Jde o moderní učebnici gynekologie, určenou pro pregraduální, ale zejména pro postgraduální výuku a další studium gynekologů v každodenní praxi. Kniha přináší nejmodernější poznatky z oboru, autoři však kladou důraz na jejich dokonalou srozumitelnost a praktickou využitelnost.

Radovan Pilka a kol. Gynekologie. Maxdorf, 2017. Formát: 200 x 265. Vázaná, 332 stran. ISBN: 978-80-7345-530-9. Cena v e-shopu nakladatelství Maxdorf: 1014,- Kč (Doporučená MC 1195,- Kč).


pk

27.06.2017