FDA povolila liraglutid pro léčbu obezity

FDA povolila liraglutid pro léčbu obezity

Americká léková agentura FDA povolila používání liraglutidu (dosud registrovaného pouze jako perorální antidiabetikum) k léčbě nadváhy a obezity (název nového přípravku: Saxenda). Liraglutid v nižší dávce (pod názvem Victoza) je v současnosti používán k léčbě diabetu 2.typu.  Přinášíme podrobnosti.

Liraglutid jako antiobezitikum je indikován u pacientů s hodnotou BMI minimálně 30, anebo kombinací BMI od 27 výše a nejméně jedním z rizikových faktorů: hypertenze, diabets 2.typu, nebo dyslipidémie. Podávání liraglutidu je v rámci léčby obezity třeba kombinovat s redukční dietou a cvičením.

Liraglutid patří do skupiny agonistů receptorů glukagon-like peptidu-1 (GLP-1). Ovlivňuje tzv. inkretinovou osu. Již v 60.letech 20.století bylo publikováno zjištění, že perorální podání glukózy vede k vyšší sekreci inzulinu v pankreatu, než podání parenterální. Později se ukázalo, že příčinou jsou tzv. inkretiny, hormony produkované ve střevě jako odpověď na perorální příjem glukózy. Významnými inkretiny jsou glukagon-like peptid-1 (GLP-1) a glukózo-dependentní inzulinotropní polypeptid (GIP). Mají řadu společných účinků, např. snižují glykemii, zvyšují sekreci inzulinu, zvyšují citlivost a přežívání B-buněk, inhibují vychytávání inzulinu játry. I svým extrahepatickým působením snižují glykémii. GLP-1 navíc potlačuje sekreci glukagonu, zpomaluje vyprazdňování žaludku, podporuje pocit sytosti a snižuje hmotnost. Za hlavní část inkretinového efektu je zodpovědný právě GLP-1. Možnosti, jak zasáhnout do inkretinové osy, přinesli agonisté receptoru GLP-1 rezistentní vůči enzymatické degradaci. Jako první léčivo z této skupiny byl uveden na trh exenatid, další v pořadí byl právě liraglutid. Liraglutid snižuje glykémii na lačno i postprandiální glykémii. Liraglutid zvyšuje u pacientů s diabetem 2.typu glukózo-dependentní sekreci inzulinu. Studie ukazují, že liraglutid vede ke zvýšení masy beta-buněk pankreatu a inhibuje jejich apoptózu. Od těchto účinků se odvíjí použití liraglutidu u diabetiků 2.typu.

Použití liraglitidu u osob s obezitou a nadváhou se opírá o tři klinické studie, do kterých bylo zařazeno přibližně 4,800 obézních nebo osob s nadváhou. Všichni pacienti souběžně s léčbou dodržovali životosprávná opatření (nízkokalorická dieta a fyzické cvičení). V jedné ze studií, kam byly zařazeny osoby bez diabetu ve srovnání s placebem se snížila hmotnost ve skupině liraglutidu během 1 roku léčby o 4,5 %. U 62 % pacientů, kterým byl podáván liraglutid se snížila hmotnost minimálně o 5 %, zatímco ve skupině placeba jen u 34 %. Do další studie byli zařazeni pacienti s diabetem 2. typu a obezitou či nadváhou. Ve skupině liraglutidu byl průměrný ppokles hmotnosti během 1 roku léčby ve srovnání s placebem o 3,7 % vyšší. 49 % pacientů ve skupině léčené liraglutidem snížilo svoji hmotnost minimálně o 5 %, zatímco ve skupině placeba k tomu došlo jen u 16 % pacientů.

U pacientů, kterým je nasazen liraglutid z důvodu obezity/nadváhy má být zhodnocena účinnost léčby po 16 týdnech. Pokud hmotnost takto léčeného pacienta nepoklesne minimálně o 4 %, pak má být podávání liraglutidu vysazeno, protože pravděpodobnost, že by se zvýšila dalším podáváním léčiva účinnost terapie, je u takového pacienta malá. Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby liraglutidem byla v provedených studiích nauzea, průjem, zvracení, obstipace, hypoglykémie. Liraglutid je kontraindikován u pacientů s anamnézou (osobní i rodinné) tumorů thyreoidey, vycházejících z parafolikulárních buněk (C-buněk), včetně medulárního thyreoideálního karcinomu (MTC) nebo u pacientů se syndromem mnohočetné endokrinní neoplázie 2.typu. 2 Agentura FDA požaduje provedení několika postmarketingových studií, testujících např. dávkování, účinnost a bezpečnost u dětských pacientů a dalších aspektů léčby liraglutidem.

Nový přípravek Saxenda je určen pouze k léčbě obezity/nadváhy; k léčbě diabetu je určen přípravek Victoza.

---

FDA Press Release: FDA approves weight-management drug Saxenda. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm427913.htm. Access. 14.1.2015.

http://www.saxenda.com/


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

14.01.2015


Související články