Farmakoterapie urgentních stavů - aktualizované vydání

Farmakoterapie urgentních stavů - aktualizované vydání

Správné zvládnutí léčby naléhavých klinických situací je náročnou disciplínou, která může zásadně ovlivnit stav a prognózu pacienta. Osvědčenou příručku Farmakoterapie urgentních stavů, která přehledným způsobem a aktuálně shrnuje tuto problematiku, vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání nakladatelství Maxdorf.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace pro lékaře, kteří se setkávají s život ohrožujícími stavy. Jejími autory jsou J.Knor a J.Málek. Kniha má potenciál ovlivnit řešení náročných naléhavých situací v klinické praxi řady oborů současné medicíny. Včasné rozpoznání varovných příznaků a okamžitá efektivní léčba přímo na místě vzniku ohrožení zdraví může zvrátit celou situaci, která by jinak často měla fatální vyústění. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití by bylo možné kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a která se také aplikuje. 

První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce. Druhá část knihy je věnována klinickým situacím, které vyžadují rychlé řešení. Jsou uvedeny základní příznaky, diferenciální diagnostika a doporučený postup. Z urgentních situací je uvedeno doporučené řešení srdeční zástavy, dušení, traumata, akutní koronární syndromy, poruchy vědomí, křečové stavy, situace během paliativní péče, mimonemocniční porod a očetření novorozence. Vybrané stavy jsou doplněny reálnými situacemi (kazuistikami) ilustrujícími komplexní přístup s použitím léků a moderních technických prostředků. Kromě toho jsou v knize uvedeny ještě jednotlivé cesty podání farmak včetně netradičních způsobů a metod. Tuto vynikající aktualizovanou publikaci uvítají jistě lékaři všech oborů, kteří se setkávají s urgentními stavy.

---

Jiří Knor, Jiří Málek: Farmakoterapie urgentních stavů. Třetí, aktualizované a doplněné vydání. Maxdorf, 2019, edice Jessenius. Formát:125 × 190 mm,, brož., 272 str. Cena v e-shopu Maxdorf: 421 Kč.

 

 

 

 

 

 


pk

22.07.2019