Cytokines - the language of the cells: kniha o cytokinech v angličtině

Anglicky psaná monografie I. Bianchiho a L. Kotlářové popisuje působení cytokinů ve fyziologických koncentracích a možnosti využití nízkých dávek cytokinů v klinické praxi. Tyto postupy lékaři znají jako medicínu nízkých dávek, resp. fyziologickou regulační medicínu.

Cytokines - The language of the cellsItalský internista prof. Ivo Bianchi, jeden ze zakladatelů medicíny nízkých dávek,  v knize popisuje využití cytokinů u řady onemocnění. V tomto ohledu využil svých zkušeností a mnoha klinických studií. Klinická farmaceutka PharmDr. Lucie Kotlářová pak do knihy přispěla přehledným popisem farmakologických a imunologických vlastností cytokinů se zaměřením na jejich bezpečnost. Mimořádný přínos je založen na vysvětlení rozdílu, proč je použití cytokinů v běžných farmakologických dávkách limitováno nežádoucími účinky, zatímco ve fyziologických koncentracích přináší terapeutickou účinnost a vysoký profil bezpečnosti.    

Lékařům se tak dostává do rukou výjimečná pomůcka, kterou mohou využít  ve své každodenní klinické praxi, a to díky monokomponentním i kompozitním preparátům italské farmaceutické společnosti Guna. Tento výrobce je světovým leaderem ve vývoji, výzkumu a výrobě léků obsahujících cytokiny, hormony a neuropeptidy ve fyziologických koncentracích.  

Knihu CYTOKINES - THE LANGUAGE OF THE CELLS vydalo vydavatelsví EDUKAFARM v Praze.
---

The publication describes cytokines and their properties. It is an unique concept, because cytokines used in physiological concentrations have their own huge medical therapeutic potencial for a wide range of diseases. This book is focused on therapy by cytokines presented by authors Ivo Bianchi and Lucie Kotlářová, who are describing immunological and pharmacological properties of cytokines and thein usage in clinical practice. Physiological concentration of cytokines used by doctors is well known as low-dose medicine or physiological regulating medicine.
Italian Professor Ivo Bianchi, one of the founders of low-dose medicine, describes the clinical application of cytokines for many diseases. Book is based on his clinical experience and evidence based medicine research. The contribution of PharmDr. Lucie Kotlářová is based upon the explanation of low dose cytokines safety profile, which is providing to this therapeutic concept a huge clinical therapeutic possibilities not limited by side effects.
Physicians have now an exceptional tool that they can use in their everyday clinical practice, thanks to worldwide research of italian pharmaceutical company GUNA, which is producing drugs containing cytokines, growth factors and hormones and neuropeptides in physiological concentrations.

The book CYTOKINES - THE LANGUAGE OF THE CELLS (1st part) was published by EDUKAFARM Publishing House in Prague.

---
230 stran,  167x238 mm,  pevná vazba, cena: 1000,-Kč.   
---
Knihu si můžete objednat u vydavatelsví EDUKAFARM připojeným elektronickým formulářem. Pokud objednáte zaslání publikace poštou (1000,-Kč/kus, včetně poštovného),  bude vám kniha odeslána po uhrazení částky na níže uvedený účet.